Kommission skal pege på landbrugets potentiale

Regeringen har i dag præsenteret formanden og kommissoriet for Natur- og landbrugskommissionen. Erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer ser frem til et konstruktivt samarbejde med kommissionens formand Jørn Jespersen.

- Landbrug & Fødevarer står klar til at bidrage til arbejdet. Det er vigtigt, at vi får løftet den samfundsmæssige udfordring med at sikre vækst, beskæftigelse, natur og miljø. Det skal ske gennem en balanceret tilgang, sådan som kommissoriet også fremhæver. Natur- og landbrugskommissionen bliver kun en succes, hvis dens forslag både skaber nye job og fremgang i fødevareerhvervet, og samtidig understøtter en fortsat grøn omstilling. Kommissionen skal således måles på, om der kommer gang i nye investeringer i rentabel produktion, der kan skabe vækst i Danmark, siger formand for erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer, Niels Jørgen Pedersen.

- Vi har heldigvis et godt udgangspunkt i dansk landbrug, der gennem en bæredygtig, intensiv produktion er en af de vigtigste bidragsydere til Danmarks eksport, og samtidig sikrer beskæftigelse til godt 140.000 i landbrugs- og fødevareerhvervet. Derfor er det ærgerligt, at tonen i regeringens oplæg til kommissionen bærer præg af en generel tvivl på, at dansk landbrug er konkurrencedygtig og klar til fremtidens udfordringer. Den tvivl skal gerne ryddes af vejen i kommissionens arbejde, fortsætter Niels Jørgen Pedersen.

Landbrug & Fødevarer lægger vægt på, at arbejdet i kommissionen bliver en åben proces, og hilser det velkomment, at der ifølge kommissoriet vil ske en "seriøs inddragelse af interessenterne".

- Kommissionen er jo endt med at blive en ekspertkommission. Her det afgørende vigtigt, at arbejdet baserer sig på den højeste faglige viden. Hele natur- og miljøområdet er utroligt kompleks, og desværre er vores viden om mange af de biologiske processer stadig meget mangelfuld. Det bør sikres, at kommissionen kun kommer med anbefalinger, som der også er fagligt grundlag for. Vi håber derfor på medlemmerne af kommissionen bliver nogle eksperter, der - sagt lige ud - har forstand på det, de arbejder med, siger formand for Landbrug & Fødevarer, Niels Jørgen Pedersen.

Han opfordrer kommissionen til at fokusere på de langsigtede muligheder for erhvervet.

- Landbrugs- og fødevareerhvervet kan med de rette rammebetingelser øge produktionen af højværdiprodukter, samtidig med at vi mindsker miljøbelastningen. Det skaber eksport og arbejdspladser herhjemme, men kan også give ganske store bidrag til en mere bæredygtig fødevareforsyning på globalt plan, siger Niels Jørgen Pedersen.

Kommissionen skal i sit arbejde også beskæftige sig med landbrugets økonomiske situation.  

- Her er det vigtigt at fokusere på finansieringen fremadrettet. Den store gæld hos nogle landmænd lige nu betyder, at selv sunde investeringer ikke kan finde finansiering. Det er uholdbart, fordi det forhindrer den nødvendige strukturudvikling i landbruget, siger formand for erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer, Niels Jørgen Pedersen.

Yderligere oplysninger:

Pressechef i Landbrug & Fødevarer, Kim Bové – tlf. 3017 8877
Pressekonsulent i Landbrug & Fødevarer, Jens Dissing Munk – tlf. 3017 8874