L&F: Regeringens vandplaner gør Danmark endnu vådere

Det ser ud til, at Danmarks landmænd må finde de højskaftede gummistøvler frem og sætte bælter på traktorerne. Med vandplanerne er der stor risiko for, at titusindvis af hektar markjord vil blive oversvømmet.

Efter en ultrakort høringsperiode på kun én uge, fremlægger Miljøministeriet nu de endelige vandplaner. Miljøminister Ida Auken lægger op til, at der skal ske en indsats på 5300 kilometer danske vandløb. Det betyder blandt andet, at vandløbene ikke bliver renset op til skade for afvandingseffekten. Over halvdelen af Danmarks areal er drænet, så planerne kan få kæmpe konsekvenser for både landmænd, sommerhusejere, infrastruktur, og folk der bor i stærkt drænede områder.

- I sidste uge arrangerede vi et stormøde i Korsør, hvor 700 landmænd delte deres bekymringer om konsekvenserne af vandplaner med miljøministeren. Efter de endelige planer er fremlagt, kan jeg desværre konstatere, at der stadig er meget langt mellem landbruget og Miljøministeren på helt centrale punkter som vandløbsindsatsen og kvælstofreduktionen, siger viceformand i Landbrug & Fødevarer Henrik Frandsen, der i øvrigt mener, at en høringsfrist på en uge er helt urimeligt på så omfattende et område.

Landbrug & Fødevarer hæfter sig ved, at ministeren har åbnet op for, at planerne kan efterjusteres. Hvis der er fejl i de indmeldte vandplaner, eller hvis indsatsen bliver uforholdsmæssig dyr at gennemføre, kan planerne blive rettet til. Landbrug & Fødevarer har hyret et anerkendt advokatfirma til at gennemgå vandplanernes juridiske grundlag.

Små forbedringer trods alt

Ifølge regeringen er kvælstof fra landbrug den eneste årsag til de indre farvandes dårlige tilstand. Landbrug & Fødevarer mener ikke, der er fagligt belæg for den konklusion. For at nedbringe kvælstofudledningen tvinger vandplanerne danske landmænd til at så efterafgrøder på 140.000 hektar marker. Det kan få store økonomiske konsekvenser for den enkelte landmand, der derved ikke kan så vintersæd. Der er dog enkelte lyspunkter i miljøminister Ida Aukens udlægning af vandplanerne.

- Helt overordnet er jeg meget glad for, at Ida Auken gentagne gange har sagt, at hun vil have en bedre dialog med landbruget, end hendes forgængere har haft. Ministeren har også slået fast, at bedre løsninger med dokumenteret effekt godt kan erstatte kravet om efterafgrøder på sigt. Optimalt set laver vi i fremtiden kvælstofindsatsen i vandmiljøet og genskaber fjordenes stenrev, planter ålegræs eller laver mere muslingeproduktion. Det er gode takter, som vi meget gerne ser flere af, understreger Henrik Frandsen fra Landbrug & Fødevarer.

Alternative virkemidler kan også være pil i markkanterne og minivådområder, så kvælstofreduktionen ikke behøver foregå på markerne.

Læs mere om Landbrug & Fødevarers syn på vandplanerne på www.lf.dk/vandplaner.

For yderligere oplysninger:

Henrik Frandsen, viceformand i Landbrug & Fødevarer, telefon: 33394601, mail: hfr@lf.dk

Jens Dissing Munk, pressekonsulent i Landbrug & Fødevarer, telefon: 30178874, mail: jdm@lf.dk