Landbrug & Fødevarer: Kun eksporterhvervene kan skabe holdbar vækst

Landbrug & Fødevarer savner i rapporten fra De Økonomiske Råd en drøftelse af mulighederne for, at eksporten kan bidrage til øget vækst i Danmark. Det helt store spørgsmål er, om vi i Danmark skal anvende et finanspolitisk råderum til at udvide den offentlige sektor eller til at understøtte eksport- og produktionserhvervene gennem forbedringer af rammevilkår?

 

Adm. direktør i Landbrug & Fødevarer Carl Aage Dahl siger: ”Både nationalt og internationalt skal der arbejdes for at styrke rammevilkårene for de strategisk vigtige erhvervsklynger som f.eks. fødevarer, medico, velfærdsteknologi og cleantech med henblik på at styrke konkurrenceevnen. Det er helt afgørende, at der ikke pålægges eksporterhvervene nye skatter og afgifter. Det vil betyde en yderligere forringelse af Danmarks konkurrenceevne, og det er det sidste Danmark har brug for i den alvorlige økonomiske situation”.

Danskerne holder igen med indkøbene. Boligmarkedet er svagt, og der foretages for få investeringer. Den internationale gældskrise kommer til at præge privatforbruget og Danmarks vækst i negativ retning i de kommende år. Det er hovedkonklusionerne i De Økonomiske Råds netop offentliggjorte rapport, som dannede baggrund for en debat i De Økonomiske Råd den 3. november 2011.

Landbrug & Fødevarer deler det pessimistiske syn på de kommende års udvikling i dansk økonomi. Men erhvervsorganisationen mener ikke, at det alene er den internationale gældskrise, der skaber økonomisk usikkerhed og lav vækst.

En stor udfordring er, at finanskrisen på ingen måde er et overstået kapitel. Det mærkes især hos bankerne, der er tilbageholdende med kreditgivning. Det gælder også i forhold til sunde og gode forretninger. Kreditklemmen virker stærkt begrænsende på investeringerne. Samtidig oplever f.eks. landmænd, at bidragssatserne på realkreditlån stiger markant. Det lægger yderligere pres på en sektor, der i forvejen er hårdt presset økonomisk.

Yderligere oplysninger:

Adm. direktør Carl Aage Dahl i Landbrug & Fødevarer -, telefon: 3339 4520

 

Landbrug & Fødevarer repræsenterer det samlede danske landbrugs- og fødevareerhverv, der er Danmarks største kompetenceklynge med 150.000 beskæftigede og en samlet eksport på mere end 100 milliarder kroner årligt.