Landbrug & Fødevarer: Niels Jørgen Pedersen formandskandidat

Fungerende formand for primærbestyrelsen i Landbrug & Fødevarer, Niels Jørgen Pedersen, stiller op som formandskandidat til erhvervsorganisationens primærbestyrelse, når der afholdes formandsvalg i Herning den 24. maj.

Fungerende formand for Landbrug & Fødevarers primærbestyrelse, Niels Jørgen Pedersen, har besluttet at stille op som kandidat til formandsposten, når der skal vælges en ny formand for primærbestyrelsen ved et ekstraordinært delegeretmøde den 24. maj. Det sker, efter at organisationens hidtidige formand, Michael Brockenhuus-Schack, for et par uger siden meddelte, at han efter en periode med sygdom ønsker at forlade posten.

”Jeg brænder for at bære vores strategi om at være positive medspillere i forhold til det øvrige samfund igennem. Det er min primære begrundelse for at stille op. Vi har i fællesskab lagt linjen – og jeg vil gøre mit til, at vi i fællesskab holder den. Jeg er fortsat af den klare overbevisning, at forståelse og dialog er vejen til fortsat landbrugsproduktion i Danmark”, siger Niels Jørgen Pedersen, der vil arbejde for endnu bedre dialog mellem landbrugs- og fødevareområdet og resten af Danmark. Det kræver ifølge den fungerende formand for primærbestyrelsen, at der kommunikeres endog meget tydeligt ud til både bagland og resten af samfundet, at landbruget er på vej ind i en ny æra. Samtidig er sammenholdet i organisationen afgørende vigtigt for Niels Jørgen Pedersen, både på primærsiden hos landmændene og hos virksomhederne.

Han har overvejet beslutningen om at stille op meget nøje, først og fremmest af familiære grunde. ”Det er ikke et 37 timers job at være i formandskabet i Landbrug & Fødevarer, og et godt samarbejdsklima er derfor en af de væsentligste faktorer for optimalt at kunne løse de opgaver, man bliver stillet. Vi har alle familier og forretninger ved siden af vores arbejde som folkevalgte - og derfor gælder det om, at vi bruger hinandens ressourcer og styrker på den helt rigtige måde”, siger Niels Jørgen Pedersen. Han vil som formand derfor lægge op til, at arbejdet i primærbestyrelsen og -formandskabet fordeles på flere skuldre end hidtil. ”Vi skal udnytte hinandens kompetencer bedst muligt og i det hele taget have et endnu tættere samarbejde i bestyrelsen og resten af organisationen”, mener formandskandidaten.

Når primærbestyrelsens formand er valgt den 24. maj, skal der findes en formand for hele Landbrug & Fødevarer, som også virksomhedsbestyrelsen står bag, til at afløse Michael Brockenhuus-Schack. ”Hvis virksomhedssiden bakker op om mig som fællesformand for Landbrug & Fødevarer, tager jeg den udfordring på mig,” lyder det fra Niels Jørgen Pedersen.

Der er ikke på nuværende tidspunkt andre kandidater til formandsposten.

Niels Jørgen Pedersen er 46 år, er gift og har fire børn. Han bor i Thy.

Kontakt:
Fungerende formand for primærbestyrelsen i Landbrug & Fødevarer, Niels Jørgen Pedersen - 4093 1718
Pressechef i Landbrug & Fødevarer, Martin Skovmand - 2011 1043