Landbrug & Fødevarer er en realitet

Landbrugsraadet traf tidligt på aftenen onsdag den 3. juni 2009 den endelige beslutning om at etablere den nye organisation, Landbrug & Fødevarer. Den skal fremover være erhvervspolitisk hovedorganisation for den danske primærlandbrugsektor og fødevareproduktion.

Landbrug & Fødevarer er en fusion af Landbrugsraadet, Danske Slagterier, Dansk Svineproduktion og Dansk Landbrug med Dansk Landbrugs Medier og Dansk Landbrugsrådgivning. Herudover indgår store dele af Mejeriforeningen i den nye organisation. - Med fusionen har vi skabt en slagkraftig hovedorganisation som repræsenterer Danmarks største kompetenceklynge. Samtidig sikrer vi med etableringen af Landbrug & Fødevarer, at hele værdikæden fra jord til bord kommer til at tale med én klar stemme, siger formanden for den nye organisation, Michael Brockenhuus-Schack. Han glæder sig over, at den nye organisation er etableret på grundlag en meget grundig intern analyse og efterfølgende debat, som meget klart har vist, at det samlede erhverv bakker op om Landbrug & Fødevarer. - Vi har fået et klart og entydigt mandat i dag på Dansk Landbrugs delegeretmøde og tidligere fra de kompetente forsamlinger i de øvrige organisationer, og det betyder, at vi nu med fuld vægt kan kaste os ud i arbejdet med at sikre den danske fødevareproduktion konkurrencedygtige rammer for produktionen, siger den nyvalgte formand. – Den internationale konkurrence bliver hårdere dag for dag, og vores vigtigste udfordring bliver at sikre, at vi er konkurrencedygtige overalt i værdikæden.

Dokumenter og links