Landbrug & Fødevarer opfordrer ny regering til samarbejde

Landbrug & Fødevarer vil holde Helle Thorning-Schmidt-regeringen op på valgløfter om bedre rammevilkår for erhvervet 

Landbrug & Fødevarer ønsker Helle Torning-Schmidt (S) og rød blok tillykke med valgresultatet. L&F ser frem til at samarbejde med den nye regering om at skabe vækst og beskæftigelse i fødevareerhvervet.

Partierne bag den kommende regering ledet af Helle Thorning-Schmidt (S) har op til valget tilkendegivet, at de ser fødevareerhvervet som en af Danmarks erhvervsmæssige styrkepositioner, som vi skal leve af i fremtiden. De løfter lover L&F at holde regeringen op på.

- Først og fremmest vil jeg gerne ønske tillykke med et flot resultat. Dernæst så glæder vi os til at komme i det politiske arbejdstøj igen, så snart regeringen er på plads. På en række områder har den nyvalgte regering tilkendegivet, at den ønsker at styrke rammevilkårene for erhvervet. Den vil sikre mindre administrativt bøvl, hurtigere sagsbehandlingstider, bedre finansieringsmuligheder, og høje mål for nye forretningsområder som bioenergi og økologi. Det er løfter vi er glade for, og som vi vil holde dem op på i den kommende tid, siger Niels Jørgen Pedersen, formand for Landbrug & Fødevarer. Erhvervsorganisation for et erhverv, der eksporterer for over 100. mia. kroner årligt og er grundlag for 145.000 jobs heraf mange i udkantsområderne.

Men hvis erhvervet skal fastholde og udbygge den store eksport, er der brug for et skarpt fokus på at sikre rammevilkår, der styrker konkurrenceevnen for eksporterhvervene.

- Desværre peger valgoplægget fra Socialdemokraterne og SF i den helt forkerte retning, idet der blandt andet lægges op til at øge en række skatter og afgifter på landbrugs- og fødevareerhvervet. Det er gift for konkurrenceevnen, når danske bedrifter og virksomheder pålægges meget højere omkostninger, end vores største konkurrenter i Europa, der i forvejen har meget lavere lønomkostninger, advarer Niels Jørgen Pedersen.

L&F håber derfor, at en ny regering i god dialog med erhvervet vil finde bæredygtige løsninger, der vil skabe flere jobs og mere vækst i hele Danmark.