Målrettet indsats for vandplanerne kræves

Regeringen har nu sendt vandplanerne i høring hos kommunerne – vandplaner som på ingen måde bidrager til, at Danmark bliver en grøn vinder nation.

Dansk Planteproduktion opfordrer til, at Danmark skal gøre op med vores generelle måde at angribe miljøet på. Vi skal i stedet satse på målrettede tiltag, som gør Danmark grønnere. Gribes vandplanerne an på den rigtige måde, kan det være med til at skabe vækst, øge eksporten og samtidig sikre, at Danmark også i fremtiden er et førende landbrugsland. Landbruget er allerede gået i front og har halveret kvælstoftabet til vandmiljøet, og vi skal naturligvis fortsætte denne udvikling. Det kræver, at vi går forrest og ikke løser fremtidens udfordringer med fortidens værktøjer. Derfor skal forslaget til vandplaner laves om, så der satses mere på målrettede tiltag som skaber forretningsgrundlag for erhvervslivet, herunder landbruget, gennem eksempelvis energiafgrøder. Det er også helt centralt, at Danmark ligesom andre lande indfaser kravene i takt med at der kommer ny teknologi til rådighed. Endelig er det vigtigt, at finansieringen af vandplaner tager udgangspunkt i den økonomiske situation, som Danmark står i, ved at vælge finansieringsinstrumenter, der stimulerer vækst og beskæftigelse. Går vi ikke forrest og gør op med den forældede reguleringstilgang, vil udkastet til vandplaner koste milliarder og få negative konsekvenser for vækst og beskæftigelse i Danmark og vil med stor sikkerhed true store dele af dansk landbrug. Yderligere information: Torben Hansen, Formand for Dansk Planteproduktion tlf. 40 27 67 04

Dokumenter og links