Skær fedt og sukker af Finansloven

Report this content

Regeringens forslag til Finanslov for 2013 indeholder desværre ikke en afskaffelse af de skadelige afgifter på mættet fedt og tilsat sukker. Landbrug & Fødevarer opfordrer kraftigt til, at fedt- og sukkerafgiften helt fjernes i de kommende forhandlinger om den endelige Finanslov.

-       Skær fedt- og sukkerafgiften ud af Finansloven. Alt andet er uansvarligt. Afgifterne koster både job og vækst i Danmarks fødevarevirksomheder. Det har Danmark simpelthen ikke råd til. Afgifterne har bevisligt ingen effekt på sundheden, og rammer i øvrigt socialt skævt. Stort set alle partier har jo sagt, at de vil af med afgifterne. Derfor må vi også forvente, at politikerne er villige til at finde finansieringen til det, siger Søren Gade, adm. direktør i Landbrug & Fødevarer.

Fedt- og sukkerafgiften koster ifølge Landbrug & Fødevarers analyser samlet et tab på 2400 job, og alene fedtafgiften koster fødevarevirksomhederne mere end 100 mio. kr. i administration.

Landbrug & Fødevarer anerkender, at regeringen med finanslovsforslaget for 2013 lægger an til en økonomisk ansvarlig kurs for Danmark.

-       Danmark er i økonomisk krise og vil være det i flere år fremover, viser vores prognoser. Der er i høj grad behov for et stærkere Danmark. Det er fortsat i høj grad eksporten, der skal trække os ud af krisen. Derfor skal vores eksportvirksomheder have mulighed for at vinde markedsandele på især på de asiatiske markeder. Det kræver, at vækstvilkårene for bl.a. de danske fødevarevirksomheder forbedres – f.eks. ved at undgå særlige danske afgifter og regler, der skader vores konkurrenceevne overfor udlandet, siger adm. direktør i Landbrug & Fødevarer, Søren Gade.

Regeringens forslag til ekstra midler til universiteter og forskning hilses velkommen af Landbrug & Fødevarer.

-       Det er positivt, at der lægges op til en aftale om længerevarende finansiering af forskning på universiteterne, men det bør følges af et krav om, at universiteterne bidrager yderligere til at løfte væksten og beskæftigelsen. Danmark skal leve af høj kvalitet, viden og innovation. Danmark har verdens tredjestørste fødevareklynge med produkter og effektivitet i topklasse. Det kræver investeringer at bevare den position. Derfor er det bekymrende, at bevillingerne til den strategiske forskning på fødevareområdet er faldende, siger Søren Gade, adm. direktør i Landbrug & Fødevarer

Adm. dir. Søren Gade kan kontaktes for yderligere kommentarer via pressechef Kim Bové, tlf: 3017 8877