Skatteforslag vil ødelægge dansk fødevareproduktion

Skattekommissionens forslag til finansiering af en skattereform vil belaste det danske fødevareerhvervs produktion og konkurrenceevne meget hårdt. Samlet set vil forslaget, hvis det gennemføres, belaste landbrug og fødevarevirksomheder med 3,5 mia. kroner i form af afgifter på kvælstof, metan, spildevand, energi, erhvervsbeskatning mv.

Skatteforslag vil ødelægge dansk fødevareproduktion

Skattekommissionens forslag til finansiering af en skattereform vil belaste det danske fødevareerhvervs produktion og konkurrenceevne meget hårdt. Samlet set vil forslaget, hvis det gennemføres, belaste landbrug og fødevarevirksomheder med 3,5 mia. kroner i form af afgifter på kvælstof, metan, spildevand, energi, erhvervsbeskatning mv.

- Jeg er rystet over, hvor virkelighedsfjernt udspillet er. Forslaget vil ødelægge den danske fødevareeksport, og i sidste ende vil produktionsafgifter jo ikke øge skatteprovenuet, for produktionen forsvinder simpelthen, siger Landbrugsraadets præsident Peter Gæmelke.

- Fødevareerhvervet er Danmarks største eksportør og vigtigste kompetenceklynge, konstaterede Globaliseringsrådet. Hvis man gennemfører en skattereform på linje med Skattekommissionens udspil, vil det være umuligt at opretholde den position, og resultatet vil være, at vi alle bliver fattigere. Derfor må erhvervet sige klart fra i forhold til den foreslåede model.

Uden mening
Fødevareerhvervet er enig i hovedsigtet – nemlig at lempe indkomstbeskatningen for derved at øge udbuddet af arbejdskraft og styrke virksomhedernes konkurrenceevne, men samlet skal skattereformen have en positiv effekt for virksomhederne, når regnskabet gøres op. Det giver ingen mening at øge udbuddet af arbejdskraft med den ene hånd og beskære udbuddet af job i den private sektor med den anden.

- Det forekommer besynderligt, at Skattekommissionen lægger op til afgifter på metan og kvælstof. En afgift på køer får ikke verdens befolkning til at drikke mindre mælk. Produktionen flytter bare til andre lande, og køerne prutter også syd for den dansk/tyske grænse, siger Peter Gæmelke.

Kommissionen siger selv flere steder, at forureningen flytter, hvis man belaster erhvervslivet hårdere i Danmark end i de lande, vi konkurrerer med. Derfor opnår man i virkeligheden bare to ting. Den danske beskæftigelse og værdiskabelse forringes, og forureningen vokser, fordi produktionen i de fleste andre lande er højere pr. produceret enhed end i Danmark. Den samme logik gælder for afgift på spildevand, som rammer særligt vandforbrugende virksomheder hårdt. Danske fødevarevirksomheder vil miste konkurrencekraft i forhold til deres udenlandske konkurrenter. Danmark har helt enkelt ikke råd til nye produktionsafgifter.

I strid med grøn vækst
- Skattereformen er åbenlyst i strid med regeringens ambition om Grøn Vækst. Hvis vi trækker penge ud af erhvervet, forsvinder grundlaget for de investeringer, der kan skabe grøn vækst. For hver milliard, som skatten hiver ud, taber samfundet for 10 mia. kroner investeringer i miljøteknologi og dyrevelfærd, siger Peter Gæmelke.

- Jeg håber, at både regering og opposition kan gennemskue de betydelige risici, der er forbundet med at belaste dansk erhvervsliv på denne måde – særligt på kanten af lavkonjunktur og stigende ledighed. Vi har brug for en skattereform, men det er helt afgørende, at det bliver en reform, som skaber vækst – ikke det modsatte.

Yderligere oplysninger:
Landbrugsraadets præsident Peter Gæmelke mobiltlf. 4017 5287 el. tlf. 7555 5287
Kommunikationskonsulent Mette Thorn tlf. 29 25 92 34

Dokumenter og links