Skyl ikke håndværkerfradraget ud i kloakken!

 Brancheforeningen Danske Maskinstationer og Entreprenører ønsker en bevarelse og udvidelse af fradragsmulighederne ved forbedring af boligers kloakforhold

Står det til regeringen bliver den populære boligjobordning skrottet ved udgangen af 2012 og erstattes i stedet af en mere snæver energirenoveringspulje, som færre virksomheder og borgere vil få glæde af. Det er en forkert vej at gå, mener brancheforeningen Danske Maskinstationer og Entreprenører – DM&E, som ser flere fordele ved den nuværende ordning.

Vi begynder nu, at kunne se en virkning af boligjobordningen. Samtidigt har flere fået kendskab til ordningen, hvilket gør at man over tid vil kunne se en endnu større effekt af ordningen, udtaler Søren Christensen konsulent i DM&E.

De fleste boligejere planlægger større renoveringer og forbedringer af boligen et stykke ud i fremtiden. Den usikkerhed, der har været omkring boligjobordningens eksistens, har gjort, at vi endnu ikke har set den fulde virkning af ordningen, siger han videre.

Tilskud til kloakforbedringer virker

Da boligjobordningen i sin tid blev vedtaget, lykkedes det DM&E at få renoveringer og forbedringer af kloaksystemerne med i ordningen, hvilket har haft positive effekter på flere områder.

I en spørgeundersøgelse blandt DM&E´s ca. 300 kloakmestervirksomheder er tendensen helt klar. Ud af de 100 virksomheder, der har svaret har hele 77 % udført arbejde, hvor ordningen er benyttet og hele 48 % har oplevet en positiv effekt af boligjobordningen. Mange af de adspurgte virksomheder vurderer at mellem 5-20 % af omsætningen på kloakområdet er et direkte resultat af boligjobordningen. Tallene fortæller os, at ordningen har haft en stor effekt på aktiviteterne og beskæftigelsen indenfor kloakbranchen. Samtidig har de øgede aktiviteter ikke mindst betydet en forbedring af spildevandsforholdene omkring de danske boliger, siger Søren Christensen    

Boligejerne har med fradragsmuligheden bl.a. fået en håndsrækning til få gjort noget ved dårlige afløbsforhold på ejendommene, hvilket er en gevinst for miljøet og grundvandet. Derudover er boligjobordningen en kærkommen hjælp for mange af de trængte boligejere på landet, der den seneste tid har fået et påbud fra kommunen om at forbedre rensningen af spildevandet på ejendommen.

Mindsker uautoriseret arbejde

Et af formålene med boligjobordningen er, at reducere omfanget af sort arbejde. En af sidegevinsterne ved ordningen er, at det uautoriserede arbejde også bliver mindsket. Uautoriseret arbejde herunder også gør-det-selv arbejde er noget, vi jævnligt hører om i branchen. Men folk bliver ikke i samme grad fristet af at snyde sig uden om systemet, når man gennem boligjobordningen kan få fradrag for, at få arbejdet udført rigtigt og af professionelle og autoriserede virksomheder, mener man i Danske Maskinstationer og Entreprenører.

Kloakkerne skal med

Hvis regeringen virkelig vil gøre noget for miljøet og beskæftigelsen, kommer man ikke uden om også at have fokus på forbedring af boligernes afløbsforhold. Vi ved, at spildevandsforholdene mange steder er så dårlige, at det kan have store konsekvenser for miljøet og grundvandet. Regeringen har desværre valgt udelukkede at fokusere på den populære ”energirenovering”, i stedet for at sikre miljøforholdene generelt, udtaler konsulent Søren Christensen.

Kloakkerne er hos mange boligejere nedprioriteret, da de er ”usynlige” og uden prestige. Desto mere er der netop et udbredt behov for at få fokus på dette område i stedet for at glemme det. Danske Maskinstationer og Entreprenører opfordrer på det kraftigste regeringen til ikke at glemme kloakkerne i en fremtidig ordning, hvad enten det hedder en boligjobplan eller grøn tilskudsordning. Tværtimod vil det have store effekter på beskæftigelsen og miljøet hvis incitamenterne til at forbedre boligernes kloakforhold styrkes.

Eventulle spørgsmål m.v. kan rettes til:

Søren Christensen, Konsulent DM&E christensen@dmoge.dk tlf. 7585 8355 / 4019 9335

Bent Juul Jørgensen, Branchedirektør DM&E juul@dmoge.dk tlf. 7585 8355 / 2925 0602.  

Billeder vedlagt af Konsulent Søren Christensen samt kloakarbejdssituation  

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links