Vækst i landbruget vil gavne naturen

Landbruget skal øge produktionen af fødevarer og samtidig belaste miljøet mindre. Og det kan sagtens lade sig gøre. Det er budskabet fra formanden for Landbrug & Fødevarer, Niels Jørgen Pedersen, der i dag taler på Natur- og landbrugskommissionens åbningskonference.

”Der er ingen modsætning mellem vækst i landbruget og beskyttelsen af vores miljø og natur. Faktisk har vi bevist gennem 25 år, at vi kan øge produktionen, samtidig med at vi mindsker belastningen af miljø og klima markant. Den udvikling kan og skal fortsætte,” siger formand for Landbrug & Fødevarer, Niels Jørgen Pedersen.

Det kræver dog, at natur- og landbrugspolitikken tænkes helt om, mener Landbrug & Fødevarers formand, Niels Jørgen Pedersen.

”Der skal meget mere fokus på, hvordan vi miljøregulerer smartere og mere målrettet, samtidig med at der lægges færre restriktioner på produktionen. Hvis det lykkes, vil det ikke alene være godt for vores natur og for landbruget. Det vil også gavne fødevarevirksomhederne og sikre de 145.000 arbejdspladser, som landbruget er grundlag for. Det håber vi, at der vil være fuld opmærksomhed på i det kommende arbejde i regeringens Natur- og landbrugskommission,” siger Niels Jørgen Pedersen.

Det er kun ved at satse på den bæredygtige og intensive fødevareproduktion, at vi globalt set kan løse den kæmpe udfordring, det bliver at brødføde verdens stadigt voksende befolkning. Her kan Danmark som verdens tredje største fødevareklynge give et væsentligt bidrag.

”Løsningen er derfor at producere flere – og ikke færre – fødevarer i Danmark. Det er global omtanke. Og det kan også være en sikring af det danske velfærdssamfund. Vores analyser viser, fødevareerhvervet vil kunne øge eksporten med op mod 40 mia. kr. de næste fem år, hvis landbruget kan levere de efterspurgte råvarer. Det er et stort potentiale for Danmark, hvor fødevareerhvervet allerede eksporterer for 120 mia. kr. svarende til 20 pct. af Danmarks vareeksport. Men det kræver, at den grønne omstilling bliver en katalysator for udviklingen – og ikke en bremse,” siger Niels Jørgen Pedersen.

Yderligere kommentarer fra formanden kan få via henvendelse til pressechef i Landbrug & Fødevarer, Kim Bové - tlf. 3017 8877