Velkommen til Åbent Landbrug

Søndag den 18. september har hele Danmark mulighed for at opleve køer, grise, mink, får kyllinger, ænder og robotter i moderne dansk landbrug. Maden og energiens vej fra jord til hjem kan ses hos 89 værter landet over

3. søndag i september byder landmænd, gartnere og frugtavlere overalt i Danmark inden for til et kig på den moderne landbrugsproduktion. I år deltager 89 bedrifter, og her er rig mulighed for at se, hvordan dyrene lever - og hvor mad og energi kommer fra.

Blandt de nye værter i år er gartnere og frugtavlere med en af landets største tomatgartnere, Alfred Petersen og Søn på Fyn. Champignon, kejserhatte og andre eksotiske svampe kan opleves på Tvedemose på Sydsjælland.

”Landbrugs og fødevareerhvervet kan bidrage med løsningen af nogle af Danmarks helt store udfordringer. Det gælder arbejdspladser, miljø og energi” siger Niels Jørgen Pedersen, formand for Landbrug & Fødevarer.

Allerede nu kan du på www.aabentlandbrug.dk finde detaljer om de gårde der kan opleves. Søg på region eller driftsgren og find vej til den gård der passer dig. Den 18. september holder gårdene åbent fra kl. 10-16. Arrangementet er gratis, og der bliver rig lejlighed til at kigge, klappe, smage og spørge - samt få en rundvisning i stalden.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Åbent Landbrug koordineres af Landbrug & Fødevarer i samarbejde med og Landbo- og Familielandbrugsforeninger, Arla, Danish Crown, Tican, Kopenhagen Fur, Dansk Erhversfjerkræ, Dansk Gartneri og Mammen Mejeri Sidste år fik 56.500 besøgende en spændende og lærerig dag på de åbne gårde.

Læs mere på: www.aabentlandbrug.dk og på www.facebook.com

Yderligere oplysninger:

Anders Søgaard, afd.leder i Samfundskommunikation, Landbrug & Fødevarer

Tlf. 2724 5745