København-Landskrona bør undersøges som ny forbindelse under Øresund

Report this content

Repræsentanter for Landskrona Kommune i Skåne havde i dag foretræde for Folketingets Transportudvalg. Landskrona argumenterede for, at en ny jernbaneforbindelse mellem Landskrona og København bør undersøges som alternativ til en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg.

I øjeblikket analyserer danske og svenske myndigheder muligheden for en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg. Et vigtigt element mangler dog i denne undersøgelse: En jernbaneforbindelse mellem København og Landskrona; Europasporet. I dag havde Landskrona Kommune foretræde for Folketingets Transportudvalg og opfordrede til at lade Europasporet indgå i den dansk-svenske analyse som alternativ til togforbindelsen mellem Helsingør og Helsingborg.

”Der er mange fordele ved at flytte en ny togforbindelse under Øresund nogle kilometer sydpå fra Helsingør-Helsingborg til København-Landskrona. Fra Landskrona kan man bygge en forbindelse, hvor der også kan køre godstog, hvilket man ikke kan fra Helsingør. Det vil betyde, at man kan fjerne godstrafik fra Øresundsbroen og Københavns Lufthavn, så der kan blive plads til flere passagertog. Derudover bliver rejsetiderne mellem Sjælland og Skåne markant mindre med Europasporet end med en forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg”, siger Torkild Strandberg, borgmester i Landskrona.

Når Femern-forbindelsen åbner, forventes godstrafikken at øge med 80 procent, hvilket vil medføre en kraftig belastning af Øresundsbroen. Med Europasporet skaber man en effektiv godskorridor mellem Skandinavien, Tyskland og resten af Europa, hvilket muliggør at mere gods kan transporteres med tog frem for lastbil, hvilket er positivt både for miljøet og trængslen på vejene. Derudover vil de kortere rejsetider mellem Sjælland og Skåne skabe en større og mere effektiv arbejdsmarkedsregion i Greater Copenhagen.

”Det er vigtigt, at vi fokuserer på, hvilke udfordringer en ny Øresundsforbindelse skal løse og sørger for, at en beslutning bygger på et fuldstændigt grundlag. Jeg synes, at de danske politikere var lydhøre og udviste stor interesse i Europasporet, så jeg ser optimistisk på muligheden for, at Europasporet kan indgå i den dansk-svenske analyse”, siger Torkild Strandberg.

Fakta om Europasporet:

Europasporet er et forslag til en ny togforbindelse under Øresund for regional-, fjern- og godstog. Europasporet gør afstandene i Øresundsregionen mindre og knytter regionen sammen med resten af Skandinavien mod nord og Europa mod syd. Med Europasporet kan personer og varer enkelt, hurtigt og miljørigtigt komme rundt i regionen. Når rejsetiderne forkortes, bliver arbejdsmarkedsregionen større og effektiviteten, produktiviteten og væksten øges. Med Europasporet kan mere gods transporteres med tog frem for lastbil, hvilket er positivt for både miljøet og trængslen på vejene.

Læs mere om Europasporet på www.europasparet.se

For mere information:

Torkild Strandberg, Borgmester i Landskrona, +46 418 47 31 60

Christian Alexandersson, kommunaldirektør Landskrona Kommune, +46 702 53 83 00