Virksomheder søger det sikre valg

Finanskrisen topper dagsordenen både i medierne og hos mange virksomheder, og som så mange andre ruster Lantmännen Unibake sig lige nu til at tackle den nye markedsorden. Men midt i al snakken om krise oplever brødvirksomheden nye tendenser, hvor andre parametre er blevet vigtige for kunderne – og som skærper kravene til leverandører.

Lantmännen Unibake er en af de internationale virksomheder, der har fået en række nye store ordrer under finanskrisen, hvor den generelle tendens i fødevareindustrien ellers er, at der skiftes leverandører som aldrig før. Hos Lantmännen Unibake ser man en klar linie hos B2B-kunderne: De lægger i endnu højere grad end tidligere vægt på tryghed i samarbejdsrelationerne. Solide og stabile ejerforhold, langsigtede strategier, troværdigt set-up og økonomisk ballast hos leverandøren er afgørende parametre. Kunderne har behov for stabile og sikre leverancer - også på lang sigt, når dønningerne efter krisen har lagt sig.

- Krisen har fået kunderne til at kigge en ekstra gang på leverandørerne, præcist som på andre centrale led i værdikæden. Der bliver stillet større krav, og man kan sige, at kunderne er blevet mere kræsne - og med rette. De vil have færre, men stabile leverandører, selvfølgelig med den rette balance mellem pris og kvalitet, fortæller administrerende direktør i Lantmännen Unibake, Bent Pultz Larsen.

Herudover har finanskrisen medført et stærkt fokus på value for money. Kunderne kræver, at deres samarbejdspartnere er innovative og kan levere et produkt, som kan øge kundernes forretning.

- Vi oplever eksempelvis, at flere og flere butikker bruger bake-off brød som strategisk parameter. Duften og adgangen til nybagt brød trækker ganske enkelt flere folk til butikken, fortæller Bent Pultz Larsen.

Tryghed højt på agendaen
Hos Institut for Fremtidsforskning kan fremtidsforsker Martin Kruse nikke genkendende til, at der sker en forandring i virksomhedernes fokus.

- Adfærden hos virksomhederne er i virkeligheden ikke anderledes end den er i samfundet generelt. I krisetider bliver vi mindre risikovillige. Hos privatpersoner kommer det typisk til udtryk ved, at man sparer op i stedet for at forbruge. Hos virksomhederne er en typisk reaktion, at de strammer op hele vejen rundt i værdikæden og stiller større krav til eksempelvis leverandørerne, som i højere grad end hidtil vil blive målt på faktorer som økonomisk stabilitet og leveringssikkerhed. Derfor vil det være en naturlig konsekvens, at kunderne samles hos de store leverandører, de er trygge ved, fortæller Martin Kruse.

--

Yderligere information: Pressechef Jesper Skovlund, tlf. 23 68 51 48, jesper.skovlund@lantmannen.com

Abonner

Dokumenter og links