• news.cision.com/
  • LED iBond/
  • Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling for at styrke bestyrelsen i LED iBond International A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling for at styrke bestyrelsen i LED iBond International A/S

Report this content

LED iBond International A/S (”LED iBond”) har de seneste år gennemført en transformation fra en teknologi startup til en børsnoteret virksomhed med store og internationale vækstambitioner.

En gruppe af LED iBonds aktionærer, som repræsenterer majoriteten, har for at sikre en bestyrelse med de rette kompetencer til at sikre den fremtidige vækst og udvikling i LED iBond anmodet bestyrelsen om at indkalde til ekstraordinær generalforsamling til valg af to nye bestyrelsesmedlemmer, Michael Brag og Jan Dall Christensen.

For at medvirke til en sådan styrkelse har nuværende formand Bjarne Henning Jensen og bestyrelsesmedlem Flemming Lindeløv tilbudt at frigøre deres bestyrelsesposter tidligere end planlagt og vil således fratræde i bestyrelsen.

***

Hermed indkaldes til

EKSTRAORDINÆR

GENERALFORSAMLING

i

LED iBond International A/S

CVR-nr. 36041609

(“Selskabet”)

den 6. december 2021, kl. 15, til afholdelse elektronisk med følgende

Dagsorden:

1. Valg til bestyrelsen

2. Bemyndigelse

Bestyrelsen vil i overensstemmelse med vedtægternes pkt. 5.6 udpege advokat Peter Mollerup som dirigent for generalforsamlingen.

AD 1. Valg til bestyrelsen

Michael Brag og Jan Dall Christensen forslås valgt til bestyrelsen.

I overensstemmelse med selskabslovens § 120, stk. 3, vil der på generalforsamlingen blive fremlagt oplysninger om de to bestyrelseskandidaters øvrige ledelseshverv.

Bjarne Henning Jensen og Flemming Bent Lindeløv vil samtidig udtræde af bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen.

AD 2. Bemyndigelse

Bestyrelsen foreslår at bemyndige dirigenten med fuld substitutionsret til at anmelde det på generalforsamlingen vedtagne til Erhvervsstyrelsen.

***

Elektronisk generalforsamling

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes som en elektronisk generalforsamling i overensstemmelse med pkt. 8 i Selskabets vedtægter.

Elektronisk deltagelse i generalforsamlingen vil finde sted via en portal, der er faciliteret af VP Securities A/S. Aktionærer, som ønsker at deltage i den elektroniske generalforsamling, skal anmode om at deltage i henhold til tidsfristen for bestilling af adgangskort i vedtægternes pkt. 7.2 senest torsdag den 2. december 2021, kl. 23.59.

Tilmelding

En kapitalejer med møde- og stemmeret i henhold til vedtægternes pkt. 7.1, er berettiget til at møde på generalforsamlingen, når vedkommende senest torsdag den 2. december 2021, kl. 23.59 har tilmeldt sig.

Tilmelding kan ske:

· via VP Securities A/S’ hjemmeside, www.vp.dk/gf.

En aktionær eller en fuldmægtig kan deltage på generalforsamlingen med en rådgiver, forudsat at der er anmodet om deltagelse for rådgiveren.

Bekræftelse på tilmelding vil blive sendt via e-mail til den e-mailadresse, aktionæren har oplyst i forbindelse med tilmelding.

Oplysninger om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk deltagelse, links til portalen, og information om minimumskrav til de anvendte elektroniske systemer vil forud for generalforsamlingen blive udsendt via e-mail til aktionærer, der har tilmeldt sig til generalforsamlingen.

VP Securities A/S’ portal kan tilgås via smartphone, tablet eller computer. Portalen giver aktionæren mulighed for at følge den ekstraordinære generalforsamling samt stille spørgsmål og afgive stemmer under livewebcasten.

Hver aktionær er ansvarlig for at sikre, at aktionæren har en smartphone, tablet eller computer med en Evergreen-browser (Edge, Chrome, Firefox eller Opera), og at aktionæren på tidspunktet for generalforsamlingen har en tilstrækkelig og funktionsdygtig internetforbindelse.

Da afstemning og kommunikation på generalforsamlingen foregår elektronisk, kan der opstå forsinkelser på de elektroniske linjer. I yderste konsekvens kan disse forsinkelser vare op til et minut. Selskabet påtager sig ikke ansvar for, at en aktionærs spørgsmål, kommentarer, ændringsforslag eller afgivne stemmer fremkommer rettidigt til at blive taget i betragtning ved det relevante dagsordenspunkt.

Fuldmagt/brevstemme

Ønsker man at stemme ved fuldmagt eller brevstemme, skal fuldmagt/brevstemme sendes til vpinvestor@vp.dk og være modtaget senest torsdag den 2. december 2021, kl. 23.59.

Vedtagelseskrav

Vedtagelse af forslagene under dagsordenens pkt. 1 og 2 kræves simpel majoritet, jf. vedtægternes pkt. 7.4 og selskabslovens § 105.

Aktiekapitalens størrelse og stemmeret

Selskabets aktiekapital andrager nominelt kr. 793.241,25 fordelt på aktier á kr. 0,05. Hver kapitalandel på DKK 0,05 giver én stemme på generalforsamlingen, jf. vedtægternes pkt. 7.3.

Møde- og stemmeret til den ekstraordinære generalforsamling den 6. december 2021 tilkommer i henhold til vedtægternes pkt. 7.1. kapitalejere, som på registreringsdatoen, mandag den 29. november 2021 (kl. 23:59), er noteret som aktionær i ejerbogen.

Yderligere information

Indkaldelsen, en oversigt over det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, samt de dokumenter, der eventuelt skal fremlægges på generalforsamlingen,herunder dagsorden med de fuldstændige forslag, vil være tilgængeligt på Selskabets hjemmeside www.ledibond.com (Investors) fra den 15. november 2021. Samtidig vil den formular, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt eller brevstemme blive gjort tilgængelig på hjemmesiden.

***

De to bestyrelseskandidater har begge vist resultater under stærkt konkurrenceprægede forhold, og de kan understøtte LED iBonds ønske om at udnytte nye muligheder baseret på nye teknologier og go-to-market strategier med et deraf følgende sundt økonomisk resultat.

Michael Brag er uddannet cand.oecon og er en erfaren virksomhedsleder med internationalt fokus. Hans karriere omfatter ledelsesstillinger indenfor teknologi, servicesektor og finansielle servicesektorer, såvel børsnoterede som ikke-børsnoterede, samt bestyrelsesposter i internationalt orienterede virksomheder. Michael er CEO i I/S Ejendomsinvest, som er den operationelle enhed under Proark Group ApS, hvor Michael er formand for bestyrelsen samt for bestyrelserne i alle Proark Groups selskaber. Dertil er Michael medlem af bestyrelsen i Alvis Fund SICAV SIF og formand i LED Aviation A/S. Michael forventes at overtage rollen som formand efter Bjarne Henning Jensen.

Jan Dall Christensen er uddannet diplomingeniør i Data og Svagstrøm og HD i Informatik og Økonomistyring og er en erfaren virksomhedsleder med internationalt fokus. Hans karriere omfatter ledende stillinger i Danmark og i udlandet i internationale vidensintensive produktionsvirksomheder og han ejer og driver sin egen virksomheder inden for hightech computer vision til inspektion og kvalitetskontrol af emner indenfor en række brancher. Udover at være medlem af bestyrelsen i sin egen virksomhed, JLI vision A/S, er Jan medlem af bestyrelsen i Levitate Technology ApS.

Bjarne Henning Jensen og Flemming Lindeløv takkes samtidig hermed for deres arbejde, som har støttet og styrket LED iBond i opbygningsfasen fra en teknologistartup til en børsnoteret virksomhed. De ønskes begge alt det bedste i fremtiden.

Yderligere information

Lars Frederiksen, Member of the Board of Directors
Mobile: +45 28 14 02 94 

Email: lfr@ledibond.com


Pia Stangerup, CEO
Mobile: +45 5117 6701
Email: pst@ledibond.com

Kontakt til selskabet
LED iBond International A/S
Agern Allé 5A
2970 Hørsholm
Denmark

CVR 36041609

+45 7070 7855
info@ledibond.com
www.ledibond.com

Kontakt til certified advisor

Västra Hamnen Corporate Finance
Jungmansgatan 12
211 19 Malmö
Sweden

Telephone: +46 40 200 250
Email: ca@vhcorp.se

Om LED iBond International A/S

LED iBond International, der er stiftet i 2014, leverer innovative lysløsninger med integreret datafunktionalitet. Selskabets løsninger bygger på dyb indsigt i moderne LED-teknologi og mange års udvikling. Den patenterede teknologi giver mulighed for at skabe kraftfulde lysløsninger i næsten enhver form; løsninger som samtidig fungerer som en ‘open source’ strømkilde og digitalt netværk for ”smarte” komponenter som fx sensorer, højtalere og kameraer. LED iBond’s teknologi er allerede implementeret i mange projekter, fra intelligent hyldebelysning til store indendørs belysningsprojekter som eksempelvis installationen of 3,2 kilometer Tracy®, selskabets innovative flagskibsprodukt, på DTU, Danmarks Tekniske Universitet.

Med stærke dataoverførselsfunktioner, effektiv køling og en overlegen form-faktor fokuserer LED iBond på tre vigtige markeder: intelligente bygninger, UV-desinfektion og vertikalt landbrug, som alle ventes at vokse betydeligt i de kommende år.

LED iBond International A/S er optaget på Nasdaq First North Growth Market Denmark (ticker: LEDIBOND).