LED iBond’s aktieudbud overtegnet 11 gange

Report this content

LED iBond International A/S (LED iBond) offentliggør i dag resultatet af udbuddet af nye aktier i forbindelse med selskabets notering på Nasdaq First North Growth Market, jf. selskabets tegningsprospekt samt selskabsmeddelelse nr. 1, begge dateret 20. maj 2020.

Aktieudbuddet blev som planlagt afsluttet 9. juni 2020 kl. 16.00.

Selskabets udbud af minimum 3.633.721 og maksimum 4.691.860 nye aktier til en kurs på DKK 6,88 pr. aktie blev fuldtegnet. Det endelig udbud bliver derfor 4.691.860 aktier, svarende til en samlet værdi af udbuddet på DKK 32,3 millioner. Nettoprovenuet fra udbuddet skal anvendes til at accelerere selskabets kommercielle aktiviteter indenfor de tre forretningsområder intelligente bygninger, UV desinfektion og vertikalt landbrug.

I alt 2.951.038 nye aktier blev i fortegningsperioden tegnet af 28 ankerinvestorer (cornerstone investors), svarende til en samlet tegningsværdi på DKK 20,3 millioner, inklusive gældskonvertering for i alt DKK 13,7 millioner.

Selskabet modtog i løbet af selve tegningsperioden 5.121 tegningsordrer på yderligere 21.181.813 nye aktier, svarende til et tegningsbeløb på DKK 145,7 millioner. Udbuddet af nye aktier (udover forhåndstegninger fra ankerinvestorerne) blev derfor overtegnet med 1.117 % eller 11,2 gange.

Rolf H. Sprunk-Jansen, administrerende direktør i LED iBond International udtaler:

“Interessen for vores børsnotering har været helt overvældende. Vi er bevidste om vores nye aktionærers tiltro til selskabet, og vi vil gøre vores bedste for at leve op til denne tillidserklæring. LED iBond International er fast besluttet på at sikre det bedst mulige udbytte af de stærke megatrends, der driver de tre markeder for vores digitale belysningsplatform: intelligente bygninger, desinfektionsudstyr og vertikalt landbrug. Alle disse markeder rummer kæmpemuligheder for vores unikke teknologi. Nu har vi fået økonomisk styrke til at realisere potentialet. Jeg glæder mig meget til at tage fat på næste del af rejsen.”

Første handelsdag på Nasdaq First North Growth Market Denmark forventes at blive 15. juni 2020 under ticker-symbolet ‘LEDIBOND’ og den permanente ISIN-kode DK0061274529, under forudsætning af Nasdaq First North Denmark’s formelle godkendelse.

Opsummering af aktieudbuddet

  • I forbindelse med udbuddet udsteder LED iBond International i alt 4.691.860 nye aktier til en kurs på DKK 6,88 pr. aktie.
  • 63 % af udbuddet, svarende til 2.951.038 aktier med en samlet tegningsværdi på DKK 20,3 millioner, blev forhåndstegnet af 28 ankerinvestorer før udbudsperiodens begyndelse, herunder ved konvertering af gæld for i alt DKK 13,7 millioner. Netto-kontantprovenuet fra ankerinvestorernes deltagelse i aktieudbuddet er dermed DKK 6,6 millioner.
  • De resterende 37 % af udbuddet, svarende til 1.740.822 aktier med en samlet tegningsværdi på DKK 12 millioner, blev fordelt mellem 2.841 investorer.
  • På grundlag af udbudskursen på DKK 6,88 pr. aktie kan LED iBond International’s markedværdi opgøres til DKK 87,3 millioner.
  • Efter gennemførelse af udbuddet kan selskabets free float opgøres til 34 % af aktiekapitalen.

Ankerinvestorer tildeles det antal aktier, som de hver især har forhåndstegnet, jf. prospektet.

Under hensyn til både den store mængde af tegningsordrer og den betydelige variation i ordrestørrelser har selskabet besluttet at fordele den del af aktieudbuddet, der er til rådighed for nye investorer i tegningsperioden, således:

  • Tegningsordrer på DKK 300.000 eller mere tildeles 1.200 aktier.
  • Tegningsordrer på mellem DKK 9.288 og DKK 299.999 tildeles 600 aktier.
  • Der tildeles ikke aktier til tegningsordrer på DKK 9.287 eller mindre.

Aktiekapital og lock up

Efter gennemførelse af udbuddet forhøjes LED iBond’s aktiekapital med 58,6 % til DKK 634.593, fordelt på 12.691.860 aktier á nominelt DKK 0,05. Registrering af kapitalforhøjelsen hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ventes gennemført den 12. juni 2020.

Selskabet har én aktieklasse, og de nye aktier får samme rettigheder som eksisterende aktier.

Alle eksisterende aktionærer har tiltrådt en lock up-aftale med Västra Hamnen Corporate Finance AB for de 8,000,000 eksisterende aktier. Lock up-aftalen gælder i 12 måneder fra første handelsdag.

I henhold til lock up-aftalen kan de eksisterende aktionærer hverken sælge eller på anden måde – direkte eller indirekte – afhænde deres aktier (eller andre værdipapirer, der kan ombyttes til aktier i selskabet, tegningsoptioner samt andre optioner med ret til at erhverve aktier i selskabet) eller tilkendegive en eventuel intention om en sådan transaktion uden skriftligt samtykke fra Västra Hamnen Corporate Finance, som er selskabets finansielle rådgiver og certified advisor i forbindelse med udbuddet.

Selskabets rådgivere

Västra Hamnen Corporate Finance AB er selskabets finansielle rådgiver og certified advisor i forbindelse med udbuddet. A/S Arbejdernes Landsbank varetager funktionen som aktieudstedende institut og afviklingsbank. Nordnet fungerer som salgsagent. Lundgrens Advokatpartnerselskab er selskabets juridiske rådgiver.

LED iBond International - Nasdaq Announcement 002 DAN docx


Yderligere information

Rolf H. Sprunk-Jansen, CEO
Mobil: +45 2020 3005
Email: rsj@ledibond.com

Kontakt til selskabet
LED iBond International A/S

Diplomvej 381
2800 Kgs Lyngby
Danmark

CVR 36041609

+45 7070 7855
info@ledibond.com
www.ledibond.com

Kontakt til certified advisor
Per Lönn
Telefon: +46 40 200 250
Email: per.lonn@vhcorp.se

Västra Hamnen Corporate Finance
Jungmansgatan 12
211 19 Malmö
Sverige

Om LED iBond International A/S

LED iBond International, der er stiftet i 2014, leverer innovative lysløsninger med integreret datafunktionalitet. Selskabets løsninger bygger på dyb indsigt i moderne LED-teknologi og mange års udvikling. Den patenterede teknologi giver mulighed for at skabe kraftfulde lysløsninger i næsten enhver form; løsninger som samtidig fungerer som en ‘open source’ strømkilde og digitalt netværk for ”smarte” komponenter som fx sensorer, højtalere og kameraer. LED iBond’s teknologi er allerede implementeret i mange projekter, fra intelligent hyldebelysning til store indendørs belysningsprojekter som eksempelvis installationen of 3,2 kilometer Tracy®, selskabets innovative flagskibsprodukt, på DTU, Danmarks Tekniske Universitet.

Med stærke dataoverførselsfunktioner, effektiv køling og en overlegen form-faktor fokuserer LED iBond på tre vigtige markeder: intelligente bygninger, UV-desinfektion og vertikalt landbrug, som alle ventes at vokse betydeligt i de kommende år.