Markant forværring af psykisk arbejdsmiljø under krisen

Report this content

De senere års krise i store dele af erhvervslivet har haft en markant negativ effekt på det psykiske arbejdsmiljø. Ifølge en ny undersøgelse fra Lederne er der fra 2007 til 2012 sket en fordobling i antallet af ledere, der vurderer, at det psykiske arbejdsmiljø er dårligt. Især på virksomheder, hvis fremtidsudsigter er usikre, og hvor forretningsområder inden for de seneste år er blevet nedlagt, er det psykiske arbejdsmiljø kommet under pres. Du kan læse hele pressemeddelelsen i filen herunder.

Med Venlig Hilsen

Jacob Lybek
Pressekonsulent
Lederne
Tlf 3283 3456
E-mail
jly@lederne.dk

Dokumenter og links