LIQUI MOLY fokuserer på alternative motorer

Et særligt additiv til hybridbiler og et piktogram til mærkning af motorolier

Oktober 2017 – Der indregistreres stadig langt færre biler med alternative motorer end med diesel- og benzinmotorer, men de nye motortyper vender op og ned på bilindustrien. Også LIQUI MOLY fokuserer kraftigt på dette område og lancerer nu en ny innovation: Hybridadditivet, der er en brændstoftilsætning, som er udviklet specifikt til hybridbiler. Desuden mærkes motorolier, der egner sig til disse motorer, med et piktogram.

Grundlæggende er hybridadditivet i sig selv en hybrid, idet det kombinerer to egenskaber. Det stabiliserer brændstofkvaliteten og rengør indsprøjtningssystemet. I hybridbiler er elmotoren den primære motor, og forbrændingsmotoren fungerer som en hjælpemotor. Den er som regel kun i brugt kortvarigt. "Det medfører to problemer", fortæller David Kaiser. Han er chef for forskning og udvikling hos bilkemispecialisten LIQUI MOLY.

"Brændstoffet bliver længere i tanken og ældes hurtigere", fortæller David Kaiser, og sammenligner dermed med diesel- eller benzinbiler. Der er også et andet problem: Rester i indsprøjtningssystemet som følge af den uregelmæssige og kortvarige drift. Det nyudviklede hybridadditiv stabiliserer brændstofkvaliteten, beskytter mod aflejringer i indsprøjtningssystemet og fjerner eksisterende rester. "På denne måde løser det begge problemer", siger eksperten fra LIQUI MOLY.

Denne innovation understreger virksomhedens udviklingspotentiale i en branche, der står over for store omvæltninger. Bilindustrien vil i de næste 10 år gennemgå større forandringer end i de foregående 100. Årsagen er forskellige megatrends, hvoraf en er elbiler. "Udover kvalitet betyder Made in Germany for os først fremmest forandring gennem fornyelse. Derfor har forskning altid været afgørende for vores succes", siger David Kaiser.

Virksomheden har arbejdet med forbrændingsmotorer siden grundlæggelsen for 60 år siden. I lyset af denne ekspertise lå det lige for at koncentrere sig om elhybrider i forbindelse med alternative motorer. I forhold til det samlede antal indregistrerede biler i hele verden er hybridbiler førende blandt alternative motorer. Ifølge Statista og IHS Autoinsight vil afstanden til rene elbiler vokse markant frem til 2025. "Vi spiller på den rigtige hest", understreger chefen for forskning og udvikling hos LIQUI MOLY. "Fordi dieselmotorer kun spiller en stadig mindre rolle for hybridbiler, lancerer vi et rent benzinadditiv."

Der vil også ske en ændring for smøremidlerne, men den er dog kun rent kosmetisk: Etiketterne på 1- og 5-liters beholderne mærkes med et hybridpiktogram. På den måde kan bilisterne og mekanikerne på værkstederne hurtigt se, om motorolien er egnet til hybridbiler. Hvis man vil være helt sikker, kan man også benytte LIQUI MOLYs online-olievejviser.

"Uden vedligeholdelse er der garanti for problemer" 

David Kaiser fra LIQUI MOLY ved, at hybridteknologien medfører risici for forbrændingsmotorer. 

Oktober 2017 – Biler med hybridmotor kombinerer to forskellige fremdriftsformer: En el- og en forbrændingsmotor. I modsætning til i almindelige biler, der udelukkende kører på benzin eller diesel, kører forbrændingsmotoren i en hybridbil kun i visse situationer og ofte med lav belastning. David Kaiser, chef for forskning og udvikling hos den tyske olie- og additivspecialist LIQUI MOLY, forklarer, hvilke problemer det kan give, og hvordan bilister og værksteder kan undgå dem.

Hvilke udfordringer stilles der til forbrændingsmotoren i en hybridbil i forhold til i en almindelig bil?

David Kaiser: I en hybridbil kører forbrændingsmotoren ikke hele tiden. Når man starter eller kører i byen eller på korte strækninger, kommer energien fra elmotoren. Forbrændingsmotoren tændes kun på lange ture med middel hastighed eller højere, eller hvis batterierne er afladet. Det giver en meget ensidig køreprofil.

Men giver lange ture ikke mindre slid end korte ture?

David Kaiser: Jo, det er rigtigt. Hybridbiler har sammenlignet med almindelige biler en markant kortere rækkevidde, og deres styrker ligger på korte- og mellemlange ture. Derfor er forbrændingsmotoren kun kortvarigt i brug. Det er godt for miljøet, men skidt for motoren.

Hvorfor?

David Kaiser: På grund af hybridbilens lavere forbrug befinder brændstoffet sig længere tid i tanken, og det ældes derfor mere. Benzins og diesels egenskaber ændrer sig, når de påvirkes af luft og ilt, fugt og temperatur. Det forringer koldstarts- og køreegenskaberne i opvarmningsfasen, der er længere for hybridbiler. Brændstoffet udsættes for en naturlig ældning og oxidering. På grund af tilførslen af ilt oxiderer brændstoffet, og det kan medføre rester. Tilsammen forringer det brændstoffets egenskaber. I ekstreme tilfælde vil motoren på et tidspunkt ikke kunne køre på det mere.

Hvad kan bilejeren gøre for at modvirke dette?

David Kaiser: Brændstoffets kvalitet kan stabiliseres ved hjælp af tilsætninger i form af de såkaldte additiver. LIQUI MOLY har udviklet en sådan tilsætning specifikt til hybridbiler. En af additivets opgaver er at modvirke ældningen af benzinen og dermed sørge for at stabilisere dens kvalitet.

Kan resterne i tanken også give problemer?

David Kaiser: Forudsætningerne for en velfungerende motor er motorolie, elektricitet, luft, kølevand og brændstof. Hvis én af disse påvirkes, kan motoren gå i stykker. Rester i tanken kan stoppe brændstoffilteret til. Det er kun i ekstreme tilfælde, at der danner sig så mange aflejringer. Det primære problem med rester ligger et andet sted.

Hvor?

David Kaiser: I hybridbiler anvendes de nyeste udviklinger inden for motorteknologi. Disse moderne og effektive motorer stiller store krav til brændstofkvaliteten. Især ved uregelmæssig og kortvarig brug af forbrændingsmotoren er der stor risiko for, at der opstår rester i indsprøjtningssystemet. De forringer forstøvningen og forbrændingen af brændstoffet, og det fører i sidste ende til ringere motorydelse. Uforbrændt brændstof kan trænge ud i motorolien og fortynde den. Derfor er det ekstremt vigtigt, at brændstofsystemet er rent.

Hvordan holder man det rent?

David Kaiser: Stabil og ensartet motorgang er en stor hjælp, men det er i sig selv ikke nok – og så er det i øvrigt undtagelsen i forbindelse med forbrændingsmotorer i hybridbiler. Særlige rensetilsætninger i vores hybridadditiver opløser rester og forhindrer, at der danner sig nye klæbrige lak- eller harpikslignende rester. Det betyder, at additivet kan anvendes forebyggende eller ved allerede opståede problemer. Ved forebyggelse skal man regelmæssigt blande det i benzinen i tanken.

Peter Szarafinski
Head of Media Relations International
Phone:   +49 731 1420-189
Mobile:   +49 151 1620 7701
Peter.Szarafinski@liqui-moly.de
LIQUI MOLY GmbH | Jerg-Wieland-Straße 4 | 89081 Ulm | GERMANY

Om LIQUI MOLY
Med cirka 4.000 produkter tilbyder LIQUI MOLY et verdensomspændende og enestående bredt udvalg af kemiske produkter i bilbranchen: Motorolier og additiver, smørestoffer og pastaer, forskellige slags spray og bilplejeprodukter, klæbe- og tætningsmaterialer. LIQUI MOLY blev grundlagt i 1957, og alle produkter fremstilles i Tyskland. I hjemlandet er virksomheden klart markedsførende indenfor additiver og kåres år efter år som det bedste oliemærke. Virksomheden ejes og ledes af Ernst Prost og er repræsenteret på markedet i 120 lande. I 2016 omsatte LIQUI MOLY for 489 mio. euro.

Om os

Med cirka 4.000 produkter tilbyder LIQUI MOLY et verdensomspændende og enestående bredt udvalg af kemiske produkter i bilbranchen: Motorolier og additiver, smørestoffer og pastaer, forskellige slags spray og bilplejeprodukter, klæbe- og tætningsmaterialer. LIQUI MOLY blev grundlagt i 1957, og alle produkter fremstilles i Tyskland. I hjemlandet er virksomheden klart markedsførende indenfor additiver og kåres år efter år som det bedste oliemærke. Virksomheden ejes og ledes af Ernst Prost og er repræsenteret på markedet i 120 lande. I 2016 omsatte LIQUI MOLY for 489 mio. euro.

Multimedia

Multimedia