Folkeskolen svigter elever, der ikke passer til systemet

”Private specialskoler samler de børn op, der ikke kan rummes i folkeskolen,” siger Geert Jørgensen direktør i LOS - landsforeningen af private opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud. Her opnår børnene resultater på ét år, som svarer til to år i folkeskolen.

”Selvom børnene ikke får en fuld afgangseksamen, ender mange af dem rent faktisk med en afgangseksamen i dansk, matematik og engelsk. Hvis de var fortsat i folkeskolen, havde de formentlig aldrig opnået det,” fastslår Geert Jørgensen, direktør i LOS.

Målet for specialskolerne er at sikre de ”svage” unge en mulighed for at komme ud på arbejdsmarkedet. En undersøgelse fra Arbejdsbevægelsens Erhvervsråd viser, at en tredjedel af dem med de dårligste karakterer i folkeskolen ender som arbejdsløse.

Fra fiasko til succes
På specialskolen Spirilen i Vig bliver undervisningen skræddersyet, så den passer til den enkelte elevs forudsætninger og behov. Eleverne får enkeltundervisning, og det er med til at fremme deres koncentration og indlæringsevne.

En af dem, der har haft succes med et skoleforløb på Spirilen er 21-årige Kenneth. Kenneth kunne hverken skrive eller regne, da han kom til Spirilen, men har i dag sit eget firma.

”Jeg havde det svært i min folkeskole. Jeg kunne ikke finde ud af det, fordi der var alt for mange elever i klassen. Jeg har aldrig kunne være i rum med for mange mennesker ad gangen,” fortæller Kenneth, som er utrolig glad for den eneundervisning, han fik på Spirilen. Han kommer stadig på besøg for at sige hej til pædagoger og undervisere, som har betydet utroligt meget for ham.

Folkeskolen svigter elever med særlige behov
Lige nu er en af de største udfordringer i folkeskolen manglende støtte til elever med særlige behov. Det hænger bl.a. sammen med en ny lov vedtaget i Folketinget i foråret om at styrke inklusionen i skolerne. Kommunerne udnyttede denne lov til at spare specialundervisningen væk, siger formanden for Danmarks Lærerforening Anders Bondo Christensen til Radio24syv.

Fakta

  • Der findes ca. 250 private skolebehandlingstilbud i Danmark, heraf er 200 medlem af LOS
  • Der er ca. 1.500 børn i hele landet tilknyttet LOS’ skolebehandlingstilbud
  • I skoleåret 2011/12 modtog 36.538 elever specialeundervisning i folkeskolen (normalklasser). Kilde: Danmarks Statistik

Geert Jørgensen
Direktør i LOS
E-mail: GJ@los.dk
Tlf. 40 63 67 09

LOS – Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud
Emdrupvej 115 A, 4.sal
2400 København NV
Telefon: 70 23 34 00
E-mail: los@los.dk
 

Tags:

Multimedia

Multimedia