Opholdssted forvandler aggressiv adfærd til social kompetence

På opholdsstedet Kongsholm i Gribskov er størstedelen af medarbejderne netop ved at afslutte en meget anerkendt efteruddannelse. Ros og anerkendelse er nøgleordene i uddannelsen.

6 medarbejderne er netop ved at afslutte efteruddannelsen ART – Aggression Replacement Training, som er en kognitiv adfærdsmæssig pædagogisk metode, hvor målet er at erstatte aggressiv udadvendt adfærd med sociale kompetencer. Det er en ny metode, som har vundet stor anerkendelse i bl.a. Sverige og Norge.

ART-metoden går ud på igennem rollespil og dialog at træne børnene/de unge i at tage stilling til og reflektere over egen og andres sociale adfærd og handlinger med det formål at styrke deres sociale kompetencer. Det vil mindske fx antisocial adfærd, tilknytningsproblemer, og samtidig forstærke positivt familiesammenspil og kammeratskabsrelationer og aktiv deltagelse i skole- og fritidsaktiviteter. Det er muligt ved at holde fokus på de områder, hvor den unge lykkes og ikke mindst ved at rose og opmuntre den unge for hver lille positive forandring, han eller hun lykkes med.

Kongsholm er med på noderne
Kongsholm er det første opholdssted i Danmark, der har deltaget i uddannelsen. Leder af opholdsstedet Jannie Quist sender hellere end gerne sine medarbejdere på kursus og efteruddannelse.

”På Kongsholm går vi meget op i, at medarbejderne efteruddanner sig. Det er vigtigt, at vi følger med i de nyeste metoder inden for vores område og ART er en helt ny metode at arbejde med  de unge på, så jeg er spændt på at se og høre, hvad medarbejderne har lært,” konstaterer Jannie Quist.

På Kongsholm har medarbejderne en stor faglig viden, som de bruger i det pædagogiske arbejde, og ifølge leder Jannie Quist er personalet meget nøje udvalgt.

”Det er vigtigt, at medarbejderne har en fælles pædagogisk forståelse, og vi gør meget ud af at anerkende børnene og de unge gennem en tæt relation til dem. Målet er, at de på sigt skal være i stand til at håndtere ansvaret for deres eget liv,” fastslår hun.

Lederen også med på uddannelsesbølgen
Jannie Quist fremstår som et godt forbillede for sine medarbejdere. Hun er nemlig også selv blevet ved med at videreuddanne sig. Hun har bl.a. taget en lederuddannelse på 2 ½ år og arbejder i øjeblikket i et projekt støttet af bl.a. Socialministeriet, der hedder ”Hvad virker” og handler om forstærket fokus på resultat og effektmåling samt dokumentationen af opholdsstedets arbejde.

Alle medarbejdere på Kongsholm får løbende supervision i forhold til de daglige udfordringer. De er alle opdateret i forhold til beredskabsplaner og har desuden taget førstehjælpskursus.

”Derudover følger vi LOS’ (Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud) netværksgrupper for gensidig inspiration samt deres kursustilbud. Øvrige kurser søger vi igennem efter- og videreuddannelser for lærere og pædagoger,” afslutter Jannie Quist.

Fakta

  • Kongsholm er et familielignende opholdssted, der vægter normer og traditioner højt. Derfor har medarbejderne også mange alsidige personlige kompetencer. Det gælder bl.a. inden for sang og musik, rideundervisning, friluftsliv, kreativitet, svømning, madlavning mv.
  • Kongsholm har plads til 6 børn og unge i alderen 7-18 år
  • Der er i alt 8 medarbejdere
  • Kongsholm er medlem af LOS. LOS har 565 medlemmer og repræsenterer dermed knap 70 % af de private opholdssteder og botilbud i Danmark

Yderligere information
Jannie Quist
Tlf. 61306680
E-mail: janniequist@gmail.com

Geert Jørgensen
Direktør i LOS
E-mail: GJ@los.dk
Tlf. 40 63 67 09

LOS – Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud
Emdrupvej 115 A, 4.sal
2400 København NV
Telefon: 70 23 34 00
E-mail: los@los.dk
 

Tags:

Multimedia

Multimedia