Pædagoger kriminaliseres helt uden grund

4.000 socialpædagoger på landets private opholdssteder føler sig mistænkeliggjort uden grund, fordi hele branchen kriminaliseres. ”Det gør rigtig ondt, når vi ved, at vi gør en stor forskel for mennesker, som har det svært,” mener Birte Pawlik leder af opholdsstedet Plantagen.

Nogle mennesker har så svære fysiske og/eller psykiske lidelser, at de har brug for individuel støtte til at klare hverdagen selv. Disse mennesker kan ikke rummes i det offentlige system, fordi de har brug for rammer, der er tilpasset lige præcist efter deres behov.

”Jeg oplever tit, at folk bliver overraskede over, hvor mange mennesker, der ikke er i stand til at klare sig selv. For eksempel har nogle beboere en behandlingsdom, og nogle er voldelige og kan ikke gå i en almindelig skole, fordi deres adfærd går ud over de andre elever. Men vi kan ikke spærre børn og unge inde – det ville være meget udansk. De private botilbud forsøger derfor at skabe så værdigt et liv for dem som muligt, og det kræver fuld mandsopdækning både for de unges og for omgivelsernes skyld. De skræddersyr således løsninger, som passer til det enkelte individ, og det er derfor, at tilbuddene er så forskellige og ikke kan skæres over en kam,” siger Geert Jørgensen, direktør i LOS – landsforeningen af private opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud.

Medarbejdernes sjæl krænkes
Når der konstant stilles spørgsmålstegn ved de private opholdssteders eksistensberettigelse, går det både ud over personalet og beboerne, som i forvejen har det svært.

”Det har fatale konsekvenser for menneskers liv, når private opholdssteder kriminaliseres fuldstændig uberettiget. Det er respektløst over for det fantastiske pædagogiske arbejde, medarbejderne gør”, siger Geert Jørgensen.

”Vi fungerer som de unges hjem for en periode. Men hvem ønsker at bo et sted, der bliver overkontrolleret af alle instanser, og hvor omverdenen hele tiden tillader sig retten til at være negative? Og hvem synes, det er rart at arbejde et sted, hvor man konstant frygter hademails, sms-trusler og ubehagelige telefonopkald?”, siger Birte Pawlik.

Flere medarbejdere har fået trusler på mail og sms fra tilfældige borgere, som har fulgt en ”sag” og derfor føler sig berettigede til at skære alle over en kam. Konsekvensen er, at det går ud over samtlige af medarbejderne på landets private botilbud, når ét af dem hænges ud.

Fakta

  • LOS – landsforeningen af private opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud – har 400 små private botilbud med plads til max. 9 beboere på landsplan. Til sammenligning findes der kun 191 små offentlige botilbud med plads til max. 9 beboere
  • Der findes i alt 2.500 socialpædagogiske tilbud i Danmark, som omfatter samtlige offentlige og private opholdssteder, botilbud og døgninstitutioner
  • LOS har 518 medlemmer og repræsenterer dermed knap 70 % af de private tilbud

Kontaktoplysninger
Birte Pawlik, leder af Plantagen
Tlf. 54 77 03 50
E-mail: bpw@mobilux.dk

Geert Jørgensen
Direktør i LOS
E-mail: GJ@los.dk
Tlf. 40 63 67 09

LOS – Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud
Emdrupvej 115 A, 4.sal
2400 København NV
Telefon: 70 23 34 00
E-mail: los@los.dk
 

Tags:

Multimedia

Multimedia