Socialministeren får ros af privat botilbud i Sorø

”Vi ser frem til, at alle sociale tilbud får jævnlige tilsynsbesøg, bliver vurderet ens og ikke bare kastet for løverne som dem, de andre ikke gider lege med,” så kontant lyder det fra Geert Jørgensen, direktør i landsforeningen LOS, som repræsenterer 591 private opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud. 

Socialminister Karen Hækkerups udspil til en ny tilsynsreform foreslår et samlet tilsyn. De private botilbud og opholdssteder rundt omkring i landet er positive over for den nye reform.

Større åbenhed og gennemsigtighed
Geert Jørgensen er positiv over for indholdet i den nye reform og især over, at tilsynet i fremtiden gælder for alle, der leverer sociale tilbud.

”Med det her forslag bliver det muligt at stille fuldstændig ens krav til BÅDE offentlige og private tilbud, når det gælder økonomi og det pædagogiske arbejde. På den måde kan man gå ind og sammenligne på pris og kvalitet, og det er positivt,” siger han.

Et af de bosteder, der viser begejstring for reformen, er Egholt i Sorø, som er et miljøterapeutisk bo-, behandlings- og udviklingssted for børn, unge og voksne med psykiske lidelser.

”Jeg er tilfreds med den fleksibilitet, reformen lægger op til. På det økonomiske område vil den nye reform forhåbentlig betyde mere saglighed og smidighed. Det bliver der i hvert fald lagt op til, i og med at kvaliteten i tilsynene skal forbedres,” siger Lars Egede Andersen, administrativ leder af Egholt.

Centrale kompetencecentre afløser mange små enheder
Desuden vil den nye reform flytte tilsynet med stederne fra de 98 kommuner til fem centrale kompetencecentre, og det glæder Lars Egede Andersen sig over:

”Det bliver enheder på 50-100 mand i stedet for få personer delt ud på en masse enheder, som det er i dag. Og så skal kommunerne ikke længere holde tilsyn med sig selv men med hinanden, og det vil i høj grad være med til at forbedre kvaliteten,” siger han.

Flere private opholdssteder har gennem det sidste års tid været udsat for en voldsom kritik i medierne. Hvad der ofte er glemt, er det kommunale tilsyn, som fastlægger retningslinjerne for det pædagogiske arbejde.

”Vi har en lang række tilfælde, hvor det er det private opholdssted, som skal ringe og rykke tilsynet for besøg. Det slipper vi for i fremtiden. Med den nye tilsynsreform bliver det lettere at skille fakta fra påstande, idet der nu bliver ens retningslinjer for alle,” understreger Geert Jørgensen.

Fakta om tilsynsreformen

  • Centrale enheder: Tilsynsopgaven flyttes fra de 98 kommuner til fem store tilsynsenheder (socialtilsyn) i fem kommuner. Det skal sikre faglig bæredygtighed og uafhængighed fra den enkelte kommunalbestyrelse. Tilsynskommunerne må ikke længere føre tilsyn med egne tilbud.
     
  • Fokus på faglighed og resultater: Sociale tilbud skal dokumentere resultaterne af deres indsats. Der vil blive opstillet faglige indikatorer for kvaliteten i sociale tilbud, hvilket skal understøtte den faglige udvikling i tilbuddene.
  • Flere tilbud omfattes: Kommunale og regionale tilbud skal fremover godkendes på lige fod med private tilbud, og der vil dermed også blive stillet samme faglige krav til disse tilbud. Flere typer af døgntilbud vil endvidere blive omfattet.

  • I alt 2.500 sociale tilbud i Danmark, som omfatter samtlige offentlige og private opholdssteder, botilbud og døgninstitutioner. LOS har 591 medlemmer og repræsenterer dermed knap 70% af de private tilbud.

Kontaktinformation
Lars Egede Andersen
Administrativ leder på Egholt
Tlf. 40 35 07 19
E-mail: lea@egholt.dk 

Geert Jørgensen
Direktør i LOS
E-mail: GJ@los.dk
Tlf. 40 63 67 09

LOS – Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud
Emdrupvej 115 A, 4.sal
2400 København NV
Telefon: 70 23 34 00
E-mail: los@los.dk
 

Tags:

Multimedia

Multimedia