Ny udviklingschef hos Louis Nielsen

38-årige Niels Adolfsen kommer til at stå i spidsen for den fortsatte udbygning af optikerkæden Louis Ni-elsen, der åbner 25 nye butikker over de næste to år

Optikerkæden Louis Nielsen har ansat den 38-årige Niels Adolf-sen, Århus, som ny Head of Business Development. Niels Adolf-sen træder samtidig ind i optikerkædens ledelsesgruppe. Niels Adolfsen tiltrådte stillingen til februar og glæder sig til at komme rigtigt i gang med arbejdet. - Det er fantastisk spændende at komme til en virksomhed, som har en plan om at åbne 25 butikker over de næste to år, og jeg glæder mig rigtig meget til at komme i gang med arbejdet, si-ger Niels Adolfsen. Første manøvre i vækstplanen er netop sat i gang. Den går ud på at åbne otte nye Louis Nielsen-butikker i Nordsjælland in-den for de næste måneder. OK og BIVA Niels Adolfsen har tidligere i karrieren arbejdet i benzinsel-skabet OK, hvor han var med i de år, da selskabet udvidede an-tallet af tankstationer voldsomt. Han har desuden en fortid i BIVA, hvor han ligeledes var med i den periode, da lavpris mø-belkoncernen udvidede med et stort antal butikker. Netop disse erfaringer er et par af de vigtige årsager til, at Niels Adolfsen nu indtager posten som ny Head of Business De-velopment i Louis Nielsen, og sådan som markedet har udviklet sig for erhvervslejemål det seneste par år, vurderer Niels Adolfsen, at det er et godt tidspunkt, Louis Nielsen vælger at åbne nye butikker. Markedsudvikling en fordel - I Louis Nielsen vil vi naturligvis stræbe efter at få så go-de og optimale placeringer til vores nye butikker som overho-vedet muligt. Derfor kan man heller ikke uden videre sige, at det bliver en let opgave at åbne så mange nye butikker. Man vil altid lige prøve at finde en lidt bedre placering, siger den nye BD-chef og fortsætter: - Men omvendt har ejendomsmarkedet jo udviklet sig positivt - set fra vores synspunkt - over det sidste par år. Det er i dag muligt at få bedre og billigere erhvervslejemål, og det skal nok blive vores fordel. Bygningsingeniør Niels Adolfsen afløser Jacob Vejen på posten som Head of Busi-ness Development i Louis Nielsen. Jacob Vejen er i stedet ble-vet udnævnt til Head of Retail med ansvar for salg og service i Louis Nielsens mere end 60 butikker landet over. Niels Adolfsen er oprindeligt udlært tømrer, og siden uddanne-de han sig til bygningsingeniør. Privat bor han med sin fami-lie i Stavtrup i det sydlige Århus. ###

Om os

Louis Nielsen A/S er en af Danmarks største optikerkæder med mere 60 butikker og 500 medarbejdere over hele landet. Virksomheden sælger årligt mere end en kvart million briller og 25 millioner kontaktlinser. Virksomheden er grundlagt i Aalborg i 1978 af optikeren Louis Nielsen, og i 2005 blev Louis Nielsen A/S en del af verdens største privatejede optikerkæde Specsavers, som har mere end 1.400 butikker i 10 lande verden over. Louis Nielsen A/S har fortsat sit danske hovedkontor i Aalborg, mens Specsavers har internationalt hovedkontor på Guernsey i Den Engelske Kanal. Louis Nielsen A/S og Specsavers har som mission at levere høj kvalitet til faste, lave priser.

Dokumenter og links