AgustaWestland kommenterer beslutningen omindkøb af nye skibsbaserede helikoptere

Danmark har nu indledt endelige kontraktforhandlinger med den amerikanske regering om indkøb af nye skibsbaserede helikoptere. AgustaWestland anerkender at der nu er truffet en politisk beslutning om anskaffelsen, men har en række kommentarer.

På baggrund af den økonomiske krise og de besparelser, som det danske forsvar står overfor har AgustaWestland gennem hele anskaffelsesprocessen arbejdet målrettet på at tilbyde Danmark den økonomisk mest attraktive løsning i forbindelse med indkøbet af nye skibsbaserede helikoptere.

På trods af dette har den danske regering nu truffet en beslutning omkring indkøb af skibsbaserede helikoptere, som angiveligt koster de danske skatteydere cirka en milliard kroner mere end en tilsvarende løsning baseret på AgustaWestlands AW159 helikopter. Desuden har AgustaWestland tilbudt Danmark en meget attraktiv vedligeholdelsespakke.

”Vi er meget overraskede over, at den danske regering har valgt en løsning, der koster 25 % mere, som ikke tilfører det danske forsvar nogle nævneværdige nye kapaciteter og som først kan indsættes to år senere end AW159. I en tid med afskedigelser og kasernelukninger i det danske forsvar er det svært at forstå”, siger Geoff Hoon, der er direktør for AgustaWestland International Business.    

AgustaWestland har tilbudt at tage totalansvaret for driften af Danmarks nye skibsbaserede helikopter i samarbejde med Forsvarets Materieltjeneste, Flyvevåbnet og dansk industri. Det kan ske til en fast pris gennem hele helikopterens levetid hvilket effektivt fjerner den risiko, der altid er i forbindelse med en stor materielanskaffelse.

AgustaWestland mener fortsat, at AW159 er en bedre løsning for Danmark af følgende årsager:

  • AW159 er den mest moderne helikopter udviklet specifikt til brug om bord på skibe under de meste ekstreme vejrforhold, f.eks. i det Arktiske område

  • AW159-pakken inkluderer et langsigtet service- og vedligeholdelsesprogram (Performance Based Logistics – forkortet PBL), der i samarbejde med dansk industri kunne skabe op til 100 nye arbejdspladser i Karup-området

  • Den PBL-aftale AgustaWestland har tilbudt kan udvides til at omfatte den danske flåde af EH-101 helikoptere. Dermed kan man helt undgå den merudgift på kr. 1,1 mia. i driften af denne helikopter, som for nyligt blev estimeret af Rigsrevisionen.

  • AW159 er fuldt ud kompatibel med Søværnets skibe og bruger de eksisterende og velgennemprøvede landings- og støttesystemer, inklusive systemer til fastgørelse på skibsdækkene

  • AW159 inkluderer som standard flydeudstyr, der gør at helikopteren ikke synker hvis den nødlander på vandet og sikrede sæder til både besætning og seks passagerer

  • AW159 ville kunne leveres fra 2015 og være fuldt operativ allerede i 2017 og dermed reducere behovet for at skulle holde den aldrende flåde af Lynx-helikoptere i luften med mere end to år

  • AW159 er på vej i operativ tjeneste i Storbritannien som er Danmarks tætteste NATO-samarbejdspartner i de mest relevante geografiske områder i Nordsøen og Nordatlanten

  • Et valg af AW159 ville have sikret den nemmest mulige overgang fra den eksisterende Lynx helikopter med et minimum af træning af piloter og mekanikere og muligheden for at bruge en missionssimulator i Karup

  • Den samlede AW159 løsning (anskaffelsen af helikopter samt service- og vedligeholdelsesomkostninger) er væsentlig billigere end den løsning, som Danmark nu har valgt.

Tags:

Dokumenter og links