Alkoholproblemer skader både den enkelte og kommunens økonomi

En hurtig indsats mod alkoholproblemer kan spare kommunerne for millioner af kroner. I årets Uge 40-kampagne sætter Sundhedsstyrelsen fokus på de samfundsmæssige omkostninger ved et overforbrug af alkohol

Når en person har et alkoholproblem, trækker det dybe økonomiske spor i den kommunale økonomi.

Alkohol har nemlig ikke kun konsekvenser for den afhængige, og derfor vil Sundhedsstyrelsen i Uge 40-kampagnen 2012 sætte særligt fokus på, hvordan et alkoholproblem både rammer den enkelte, hans familie og samtidig har store sociale og økonomiske konsekvenser for landets kommuner.

Undersøgelsen ”Kommunale omkostninger forbundet med overforbrug af alkohol”, som Sundhedsstyrelsen og Dansk Sundhedsinstitut udgav tidligere på året, viser eksempelvis, at borgere med et overforbrug af alkohol hvert år koster landets kommuner 3,1 milliarder kroner i ekstra omkostninger.

Dette er kun de kendte omkostninger for personer og familier, der har været i alkoholbehandling eller på sygehus på grund af alkoholproblemer. For alle 140.000, der vurderes at være afhængige af alkohol, skønnes de samlede kommunale omkostninger at være på 7,8 milliarder kroner.

Afgørende for omkostningerne er desuden, at der gribes hurtigt ind med hjælp til hele familien.

I en konkret sag fra Viborg, beskrevet i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om alkohol, gik der eksempelvis fire år, før der blev sat ind med målrettet familiebehandling til en familie med fire børn, hvor moderen havde et alkoholproblem. For kommunen betød det, at man over en periode på seks år havde sammenlagt ni millioner kroner i ekstra omkostninger til aflastning, anbringelse, støttekontaktperson, psykologundersøgelser, kontanthjælp, sygedagpenge mv.

Sundhedsstyrelsens specialkonsulent på alkoholområdet, Kit Broholm, opfordrer derfor kommunerne til at gribe hurtigt ind.

”Vi ved ikke, hvordan familiens udvikling og omkostningerne forbundet hermed havde været, hvis der på et tidligere tidspunkt var blevet sat målrettet ind med familieorienteret alkoholbehandling:   Men vi ved, at alkoholproblemer er et så dominerende problem, at det gør det umuligt for familien at komme på fode, hvis dette problem ikke løses. Vi ved også, at ambulant familieorienteret alkoholbehandling er effektiv og mere effektiv jo tidligere der sættes ind. For en hel familie koster familieorienteret alkoholbehandling omkring 50.000 kr. om året”, siger Kit Broholm.

For yderligere oplysninger:
Kontakt specialkonsulent Kit Broholm, tlf. 72227751 eller 30353240

Læs mere i rapporte
”Kommunale omkostninger forbundet med overforbrug af alkohol”

Læs mere i
Forebyggelsespakke alkohol”

Besøg hjemmeside for Uge 40-kampagne
”Sæt proppen i”Om ”Sæt proppen i og lad dit lyse brænde længere” kampagnen
”Sæt proppen i og lad dit lys brænde længere” det er budskabet i Sundhedsstyrelsens nyeste kampagne, der lanceres i uge 40. En uge der fungerer som en nedtælling og forberedelse til ”sæt proppen i ”dagen. Dagen er rettet imod de danskere, der har lyst til at reflektere over deres alkoholforbrug og justere deres alkoholvaner. Torsdag d. 11. oktober 2012 er kampagnens milepæl og symboliserer en ”STOP dag”, hvor den danske befolkning opfordres til ikke at drikke alkohol.

Baggrunden for kampagnen er bl.a. den stadig bedre dokumentation for, at alkohol er kræftfremkaldende. Kampagnen markerer derfor, hvilket forbrugsniveau man skal holde sig under, for at minimere risikoen for helbredsskader. Samtidig opfordrer kampagnen landets kommuner til at fokusere på en tidlig indsats overfor alkoholproblemer, da der er god videnskabelig dokumentation for effekten af tidlige, korte indgreb overfor problemerne.

Tags: