Nyt forum vil gøre Danmark interessant at investere i

Medarbejderne i Danmarks største kapitalfond Axcel, har skudt et tocifret millionbeløb i Axcelfuture.dk, der skal være et forum for debatten om hvordan man sikrer et bedre investeringsklima i Danmark. Siden 2007 er investeringerne i dansk erhvervsliv faldet drastisk og især manglende udenlandske investeringer i industrien betyder, at Danmark går glip af vækst og arbejdspladser.

Danmarks store virksomheder investerer i fremtiden og for en stor dels vedkommende i udenlandske aktiviteter. Derfor klarer de sig godt i den internationale konkurrence, men de mindre og mellemstore industrivirksomheder, der er fundamentet for jobskabelsen i Danmark er i en investerings- og vækstkrise. Det betyder, at fundamentet for fremtidens velfærdssamfund vakler, og det kan på sigt give forringede investeringsmuligheder for Axcel, hvis ikke udviklingen vendes. Det er baggrunden for at medarbejdere hos Axcel har skudt et to-cifret milllionbeløb af egne beskattede midler i Axelfuture.dk, der skal arbejde for at gøre Danmark til et mere attraktivt land at investere i.

Axcelfuture.dk, der drives uafhængigt af politiske og økonomiske interesser, skal tilvejebringe mere viden om investeringsklimaet i Danmark og komme med forslag til, hvordan man kan forbedre rammerne for investeringer i Danmark. Bestyrelsen i Axcelfuture.dk består af tre medarbejdere fra Axcel og tre erfarne erhvervsfolk, Hanne B. Sørensen fra Mærsk Tankers, Lars Munch fra JP/Politiken og Peter Schütze, tidligere bankdirektør og bestyrelsesformand for DSB og CBS, og en af initiativtagerne til Axcelfuture.dk.

– Industrivirksomheder spiller en afgørende rolle for vores velstand. En ekstra industriarbejdsplads skaber en lang række afledte arbejdspladser inden for handel, transport og service. En stor del af vores forskning og udvikling sker tæt på produktionen, derfor vil mindre industriproduktion i Danmark over tid også betyde mindre forskning og udvikling. Bundlinjen er færre arbejdspladser og mindre velstand og derfor har vi pligt til at finde svar på, hvad vi kan gøre for at øge investeringsniveauet i Danmark, siger Peter Schütze.

Axcelfuture.dk har bedt Copenhagen Economics, der er Nordens førende økonomiske konsulenthus, om at udføre en række analyser af investeringsklimaet i Danmark. Foreløbige tal viser, at mens danske virksomheders investeringer i udlandet er fortsat med at stige gennem kriseårene, så er udlandets investeringer i Danmark gået i stå siden 2007 og det har medført et ”investeringsgab” på ca. 250 mia. kroner. De udenlandske investorer går i stedet efter investeringer i lande som Sverige og Tyskland, og det har alvorlige konsekvenser. Ikke kun fordi det koster arbejdspladser, men også fordi de udenlandske investeringer tilfører viden, og øger produktiviteten i dansk industri.

– I Axcel er vi i konstant dialog med udenlandske investorer, og derfor er vi nogle af de første til at mærke, når det bliver mere attraktivt at investere i andre lande end Danmark. Hvis ikke vi forbedrer investeringsklimaet i Danmark og lukker ”investeringsgabet”, kan det i højere grad end i dag blive nødvendigt at vende blikket mod udlandet – og det er ikke det vi er sat i verden for, siger Per Christensen, der er partner i Axcel og bestyrelsesmedlem i Axcelfuture.dk.

Ikke alene har Danmark underskud på investeringsbalancen over for udlandet. De såkaldte nettoinvesteringer på virksomhedsniveau er negative for første gang siden Anden Verdenskrig. Danske virksomheder afskriver således mere, end de investerer i nye maskiner, ny teknologi og bygninger. Siden 2007 er bruttoinvesteringerne i dansk erhvervsliv faldet med næsten 100 mia. kr., eller mere end en fjerdedel, og investeringsniveauet var i 2010 det laveste i mange årtier.

– Vi har ikke selv løsningerne, men det er vigtigt at få fakta på bordet og diskutere hvad vi som nation kan gøre for at løfte udfordringerne. Vi anerkender, at løsningerne skal findes inden for rammerne af det danske velfærdsssamfund og opfordrer til en positiv dialog. Et bedre investeringsklima vil jo ikke alene føre til højere afkast, men også til flere jobs, siger Joachim Sperling, der koordinerer arbejdet i Axcelfuture.dk.

Resultaterne af de analyser som Copenhagen Economics udfører for Axcelfuture.dk vil blive fremlagt ved en række debatarrangementer, hvor målet er at finde løsninger, der ikke er baseret på forudindtagede holdninger.

Se faktaark om Axcelfuture.dk samt bilaget ”Investeringskrisen”. De vedlagte fotos kan frit benyttes af medierne.

Yderligere oplysninger:
Joachim Sperling, Axcelfuture.dk tlf. 40 96 68 86, js@axcelfuture.dk


Om Axcel:
Axcel blev grundlagt i 1994 af en gruppe investorer fra Danmarks største finansielle og industrielle organisationer. Axcel fokuserer på mellemstore virksomheder i Danmark og Sverige og har en bred kreds af danske og internationale investorer. Axcel har rejst fire fonde med sammenlagt ca. 10 mia. kr. i kapitaltilsagn og har gennemført 37 investeringer og mere end 45 større tilkøb. Foreløbig er 23 virksomheder blevet solgt eller børsnoteret. Axcel ejer i dag 15 virksomheder og en betydelig aktiepost i PANDORA, og disse virksomheder har tilsammen en omsætning på ca. 16,4 mia. kr. og godt 12.000 medarbejdere. Yderligere information på www.axcel.dk

Tags: