METTLER TOLEDO ser seks primære fødevaretrends i 2019

Report this content

Uanset om det drejer sig om at reagere på problemer med plastforurening, forbedre mærkningspræcisionen eller få mest ud af fordelene ved automatisering og dataudveksling, bliver 2019 et spændende år for fødevaresektoren.

Neil Giles, ekspert i produktinspektion hos METTLER TOLEDO, mener, at seks hovedtendenser vil transformere den måde, hvorpå fødevarer produceres, emballeres og kontrolleres i det år, der ligger foran os.

1. Tydelig og konsekvent mærkning – et spørgsmål om liv eller død

Der er i den seneste tid blevet sat særligt fokus på vigtigheden af præcis og informativ mærkning efter en række opsigtsvækkende sager, hvor forbrugere har haft en alvorlig allergisk reaktion på visse typer af fødevarer. Disse sager har ført til et behov for større konsekvens og mere omfattende oplysning om allergener på fødevareetiketter. Det stiller samtidig krav om strengere kvalitetskontroller hvad angår overvågning af fødevaremærkningens nøjagtighed. Dette behov bliver sandsynligvis imødekommet ved indførelsen af strengere lovgivning vedrørende fødevaremærkning i Europa i 2019.

Det vil formentlig betyde, at fødevarebranchen i højere grad vil tage industrielle systemer til visuel inspektion i brug. Disse teknologier kan kontrollere etiketters placering, indhold og printkvalitet i realtid på højhastighedslinjer. For nylig er systemerne til visuel inspektion endda blevet i stand til at kontrollere avancerede inkjetprintede etiketter og mærker fremstillet af adskilte prikker, hvilket er en af de primære måder at påføre forskellige oplysninger på fødevarer. Den nyeste teknologi kan kompensere for forvridning på grund af bevægelser på produktionslinjen eller ujævne overflader, hvilket gør inspektionssystemerne endnu mere præcise. Evnen til at håndtere flere linjer ad gangen giver maskinerne mulighed for at behandle billeder hurtigt og holde trit med de stadig hurtigere produktionshastigheder.

2. Bæredygtighed – på jagt efter løsninger på plastproblemet

Kampen mod plast fortsætter med uformindsket styrke, idet Europa-Parlamentet har vedtaget et totalforbud mod en række plastprodukter til engangsbrug i unionen i et forsøg på at standse forureningen af verdenshavene. Det vil sandsynligvis føre til et forbud mod plastbestik og - tallerkner, vatpinde, sugerør og rørepinde til drikkevarer senest i 2021 og lægger samtidig op til en dramatisk reduktion i brugen af engangsplast til fødevare- og drikkevarebeholdere som f.eks. plastkopper. Frankrig har i mellemtiden sat turbo på landets egne tiltag mod plast med planer om at lancere et sanktionssystem i 2019, hvilket vil betyde øgede omkostninger i forbindelse med forbrugsvarer med emballage af ikke-genanvendt plast. Et skridt, der er led i et mere omfattende løfte om udelukkende at bruge genbrugsplast på landsplan fra 2025.

Emballagevirksomheder og detailhandlere i føde- og drikkevarebranchen vil derfor sandsynligvis fortsætte med at genoverveje de materialer, de bruger, i takt med at de vurderer bæredygtigheden i hele forsyningskæden. Hvis virksomhederne ikke kan bruge genanvendt plast – måske fordi polymerer ikke så nemt kan ekstruderes, eller der mistes aseptiske egenskaber – vil de sandsynligvis i stigende grad vende sig mod glas, metal eller nye kompositalternativer, såsom bionedbrydelig folie baseret på tang. I sidste ende er det vigtigt at have et helhedssyn, når nye materialespecifikationer overvejes. Det indebærer en vurdering af, hvilke typer teknologi der skal bruges til at inkorporere nye materialer til eksisterende pakkelinjer, og selvfølgelig også hvordan disse nye materialer kan genanvendes på en bæredygtig måde.

3. Madspild – ikke længere kun et problem for detailhandlerne

Madspild er en global skandale, da helt op imod en tredjedel af de årligt producerede fødevarer beregnet til konsum enten spildes eller ender som affald. Selvom distributions- og detailsektorerne har det største spild, har fødevareproducenterne en vigtig rolle at spille når det gælder reducering af madspild.

Føde- og drikkevareproducenterne leder i stigende grad efter teknologi, som kan understøtte strømlinede processer gennem hele produktionen. Denne tendens øges med brugen af mere effektive teknologier til produktinspektion, som understøttes af øget automatisering, mere præcise softwarealgoritmer og mere pålidelig detektionssensitivitet.

Fremskridt inden for f.eks. røntgeninspektion kan bruges til at reducere mængden af fejlagtig afvisning af brugbare produkter. I stedet for at fjerne en hel sektion af produkter ved registrering af forurenende stoffer, bruger de nyeste røntgensystemer luftdyser til at udpege et enkelt emne, der ikke overholder kravene – og reducerer på den måde affaldsmængden. Mere kontrollerbare metoder til fjernelse af emner betyder, at en højere procentdel af afviste emner alligevel kan anvendes i stedet for at blive kasseret.

Toppræcise og pålidelige kontrolvejesystemer kan nu bruges til at sikre, at overfyldning undgås – hvilket modvirker produktspild.

Kampen mod madspild vil fortsætte i 2019. Investeringer i produktinspektionsteknologier gør det muligt for producenterne at mindske de faktorer, der medvirker til forurening, afvigelser og fordærvelse.

4. Fødevareemballage – lysende farver og 3D-teksturer

Udbredelsen af forskellige emballageformer viser ikke tegn på at aftage. Kundernes behov for at skille sig ud tilskynder til tendenser som skræddersyet batch-produktion, og detailhandlerne eksperimenterer med innovative overflader og teksturer som en måde at fange slutbrugerens opmærksomhed. Det har ført til lanceringen af teknisk avancerede emballager som regnbuefarvede pommes frites-beholdere og tandpastatuber samt stærkt teksturerede drikkevarebeholdere, som føles mærkbart anderledes ved berøring. Disse tendenser fører sandsynligvis til lanceringen af mere fleksibelt produktinspektionsudstyr, hvor den samme maskine kan inspicere en lang række forskellige emballageformater og produktsammensætninger med mindst mulig omstillingstid.

Udfordringen er desuden at omfavne emballageinnovation, samtidig med at sikkerhed og ensartethed bevares. Emballagemateriale kan have en mærkbar indflydelse på produktinspektionen, idet nogle metalliserede folier kan medvirke til fejllæsning. Det kan gøre det vanskeligere for metaldetektorerne at identificere mindre forurenende stoffer i produktet. Mens føde- og drikkevaresektoren vil fortsætte med at lancere nye emballageformer i 2019 som en måde at få kundens opmærksomhed, vil det derfor være nødvendigt med øget fokus på korrekt specificeret inspektionsudstyr for at bevare både sikkerhed og produktivitet.

5. Digitalisering – realtidsoverblik over produktionsbetingelser

Tendensen mod netværksforbundet, datadrevet føde- og drikkevareproduktion samt emballagehåndtering vil stige markant, i takt med at virksomhederne søger at øge automatiseringsgraden for at blive mere strømlinede og effektive. Ifølge Research and Markets' rapport, Food Automation Market – Global Opportunity and Industry Forecast, forventes sektoren at vokse med en gennemsnitlig årlig stigning på 7,1% frem mod 2022, til USD 11,5 mia., i takt med at fødevareproducenter og -distributører søger at øge fortjenstmargenen og tilbyde kunderne forbedret produktkvalitet.

Den øgede digitalisering gør det muligt for organisationer at indsamle og fortolke relevante data fra den samlede anlægsdrift. Disse data kan levere statusinformation i realtid om produktions- og emballageprocessen, herunder status for udstyr og produkter.

Forbedret opkobling gør det for eksempel muligt for kontrolvejere at justere fyldemaskineindstillinger automatisk. Data om afviste produkter er meget lettere at eksportere og evaluere, da kvalitetsindikatorerne kan deles med kunderne. Herudover giver emulationsteknologi mulighed for fjernovervågning af ydelsen og fjernjustering af indstillinger i forbindelse med produktskift, hvilket betyder forbedret effektivitet.

Føde- og drikkevarevirksomheder anvender i stigende grad digitalisering for at understøtte driftsstyringen, når det handler om at holde produktionen kørende, undgå nedetid og planlægge reparationer på det rigtige tidspunkt. Når alt kommer til alt, vil brugen af digital teknologi fortsætte med at være den primære løftestang i fødevareproducenternes bestræbelser på at udnytte industri 4.0-principperne.

6. Teknologiske løsninger på fødevaresvindel

I takt med at den globale fødevareforsyning har udviklet sig stadig mere komplekst, er det blevet vanskeligere for fødevareproducenter og - detailhandlere at garantere deres produkters oprindelse. Der har i de seneste år været adskillige tilfælde af fødevaremanipulation i forsyningskæden, hvor skrupelløse personer og organisationer har fortyndet produkter eller tilført ikke-autoriserede ingredienser. Desværre er denne type fødevaresvindel blevet et globalt problem, som har forårsaget skade på føde- og drikkevareproducenters og detailhandlendes økonomi og omdømme, samt har udgjort en sikkerhedsmæssig risiko for forbrugerne. 

Der er dog håb forude i form af serialisering og sporingsteknikker, som har vist sig særdeles effektive i kampen mod svindel i andre brancher som f.eks. lægemiddelbranchen. Sådanne investeringer har historisk set kun været benyttet i fødevarebranchen i forbindelse med produkter af høj værdi, som f.eks. kaviar, hvor producenter bruger et universelt mærkningssystem til at bevise ægtheden. De fortsatte problemer med fødevaresvindel og -sikkerhed, kombineret med forbrugernes stigende behov for at vide, hvor maden kommer fra, vil dog sandsynligvis gøre sporing langt mere almindeligt.

Samtidig vil blockchain-koncepter fortsat finde flere anvendelsesmuligheder i fødevaresektoren, primært som en måde at tilbyde større tillid i jord-til-bord-fødevarekæden. De seneste skandaler omkring hestekød og melamintilsætninger i mælk har reduceret forbrugernes tillid, og blockchain har vist sig at være en effektiv metode til at overvåge fødevarer hele vejen gennem omfattende forsyningsnet, så fødevarens oprindelse kan dokumenteres, og det kan bevises, at den ikke er blevet manipuleret undervejs.

2018 bød på flere højt profilerede anvendelser af blockchain. Den britiske levnedsmiddelkontrol, Food Standards Agency, gennemførte et vellykket pilotprojekt med anvendelse af teknologi i et kreaturslagteri, hvilket var første gang teknologien blev anvendt som en reguleringsmetode til at sikre overholdelse af reglerne i fødevaresektoren. Næste del af processen handler om at arbejde på at kopiere dette til andre produktioner.

Det er helt klart en global tendens. For ganske få uger siden annoncerede organisationen Dairy Farmers of America et blockchain-forsøg i samarbejde med dataspecialistvirksomheden ripe-io med det formål at øge forsyningskædens gennemsigtighed og skabe bedre forbindelse mellem gårdejere og kunder.

Det kan forventes, at 2019 bringer en markant stigning i antallet af blockchain-anvendelser verden rundt.

For spørgsmål , kontakt venligst:

Niels Olesen
'+45 4 327 08 31 
niels.olesen@mt.com

Mettler-Toledo er en førende global producent af præcisions instrumenter. Selskabet er verdens største producent og forhandler af vægte til brug i laboratorier, industrien og til levnedsmiddel branchen.
På produktinspektions området er Mettler-Toledo Garvens den førende globale producent af kontrolvejeløsninger. Mettler-Toledo CI-Vision er førende inden for vision-inspektions løsninger til fødevarer og medicinalindustrien. De udgør sammen med Safeline Metal Detektion, X-ray inspection og Pharmacontrol Electronic (PCE) Mettler-Toledo´s produktinspektions afdeling.

Tags:

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links