Professionshøjskolerne og erhvervsakademierne slår universiteterne på jobsikkerhed

Report this content

Med en lav bruttoledighed i de første to kvartaler efter endt uddannelse, slår uddannelserne udbudt på erhvervsakademierne og professionshøjskolerne stort uddannelserne, som udbydes på de større universiteter.

En undersøgelse, foretaget af Mikonomi.dk, illustrerer de 10 mest søgte uddannelsers attraktivitet. Baseret på en række nøje udvalgte kriterier konkluderes det, at folkeskolelærer- og diplomingeniøruddannelsen er de to mest attraktive uddannelser. I den modsatte ende ligger derimod psykologi- og jurauddannelsen.

Lavest ledighed hos erhvervsakademier og professionshøjskoler

Ønsker du et job hurtigt efter endt uddannelse tyder det på, at erhvervsakademierne eller professionshøjskolerne er at foretrække. Blandt de 10 undersøgte uddannelser, er den gennemsnitlige bruttoledighed efter endt uddannelse for professionsbachelorerne 15,83%. For universitetsbachelorerne ligger dette tal derimod på 20,38%.

Specielt psykologiuddannelsen trækker gennemsnittet ned for universiteterne, da hele 27% af de studerende er ledige efter afsluttet uddannelse ifølge Uddannelses- og Forskningsministeriet. Derimod er sygeplejerskeuddannelsen, som tilbydes af diverse professionshøjskoler i Danmark, den store vinder, når det kommer til bruttoledigheden. Kun 6% er ledige i de to første kvartaler efter færdiggørelse af uddannelsen. Disse tal skyldes, ifølge dekan på det Sundhedsfaglige Fakultet på Københavns Professionshøjskole, at de sørger for, at de studerende lærer at benytte den lærte teori i praksis.

”På vores uddannelser gør vi en dyd ud af, at de studerende lærer at koble teori med praksis. Med en professionsbacheloruddannelse får de studerende både undervisning, hvor de fx lærer teorierne og metoderne inden for sygepleje, og de får samtidig mulighed for at prøve teorierne af i virkeligheden. Derfor er praktik (eller klinik, som det hedder inden for sygeplejerskeuddannelsen) en integreret del af alle professionsbacheloruddannelserne, og vores studerende er ude i virkeligheden ad flere omgange under deres studie. Det gør, at vores dimittender er godt rustet til at komme ud på arbejdsmarkedet, og det gør også, at aftagerne finder vores studerende attraktive. At vores uddannelser er dimensionerede, betyder desuden at vi har en tæt kontakt til aftagerne og er helt på linje med, hvor stort deres behov er. På den måde uddanner vi altid den rette mængde professionsbachelorer, og vi undgår at uddanne til arbejdsløshed,” fortæller Randi Brinckmann Wiencke, der er dekan på det Sundhedsfaglige Fakultet på Københavns Professionshøjskole.

Udover den lave bruttoledighed, udbydes de fleste af professionsbachelorerne også mange forskellige steder i Danmark, hvilket øger tilgængeligheden af disse. Ligeledes optages en stor andel af dem, der søger professionsbachelorerne som førsteprioritet. Hos de undersøgte uddannelser, optages i gennemsnit 78% af dem, der søger uddannelsen som førsteprioritet på professionsbachelorerne. Blandt universitetsbachelorerne er dette tal derimod 52%.

Højest løn hos universiteterne

Vælger man uddannelse udelukkende baseret på, hvor man tjener flest penge, vinder uddannelserne udbudt af universiteterne. Med en gennemsnitsløn på 42.765 kr. om måneden før skat, placerer medicinuddannelsen sig som den uddannelse med den højeste løn. Denne er stærkt efterfulgt af både jura-, civilingeniør- og psykologuddannelsen, der alle udbydes af de danske universiteter.

Uddannelser man muligvis bør undgå, hvis lønnen vægter højest, er derimod pædagog-, socialrådgiver-, og markedsføringsøkonomuddannelsen, som alle bliver udbudt på Danmarks erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Næsten 55.000 søgte sidste år via kvote 2

Torsdag den 15. marts skal de studerende senest søge ind på deres videregående uddannelse, hvis de ønsker at søge gennem kvote 2. Sidste år søgte hele 54.375 personer gennem denne, og i alt var der mere end 90.000 ansøgere til de videregående uddannelser.

Læs mere om undersøgelsen her: Hvor attraktiv er din drømmeuddannelse?

Camilla Kruuse
Presseansvarlig
+45 38 41 03 08
ck@mikonomi.dk
Mikonomi.dk er en finansiel sammenligningstjeneste med formålet om at hjælpe brugeren med at finde det bedste og billigste produkt på markedet blandt vores mange partnere. På siden tilbyder vi sammenligning samt tilbudsindhenting på lån, forsikringer og a-kasser. Det kan være svært at finde hoved og hale i den finansielle verden og dets produkter. Derfor har vi på Mikonomi.dk forsøgt at gøre markedet så nemt og gennemskueligt for brugeren som overhovedet muligt, således brugeren kan vælge den helt rigtige løsning til lige netop dem.

Tags:

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links