Aarhus Universitet er iværksætteruniversitet

For første gang vandt Aarhus Universitet prisen som årets iværksætter-universitet. Prisen går til det universitet, som har gjort den største ind-sats for at styrke de studerendes viden og kompetencer inden for iværk-sætteri.

Aarhus Universitet har det seneste år markant øget antallet af forløb i iværksætte-ri og entreprenørskab. Samtidig har universitetet blandt andet strategisk fokus på iværksætteri i udviklingskontrakten og et forskningscenter, som beskæftiger sig med emnet. - Vi ved, at iværksætteri og innovation er et vigtigt våben i kampen mod krisen. Evnen til at tænke nyt og kreativt efterlyses overalt. Derfor er det glædeligt, at iværksætteri er kommet på flere studerendes skema, siger videnskabsminister Helge Sander. Universiteternes Iværksætterbarometer 2009 har i år netop fokuseret på universi-teternes evne til at styrke studenterorienteret iværksætteri samt at få indarbejdet iværksætteri i universitetets langsigtede målsætning. - Jeg er glad for at se, at universiteterne er ved at tage iværksætteri til sig - ikke bare med studenteraktiviteter, men i højere grad bruger iværksætteri som en stra-tegisk målsætning. Der er dog stadig lang vej endnu, hvis de danske universiteter skal kunne måle sig med de bedste i verden både med hensyn til strategiske mål-sætninger og studerendes deltagelse, siger Helge Sander. Prisen for årets iværksætteruniversitet blev uddelt i forbindelse med Aarhus Uni-versitets årsfest. Tidligere har Danmarks Tekniske Universitet, IT-universitetet og Copenhagen Business School modtaget prisen. > Universiteternes Iværksætterbarometer for 2009: http://www.fi.dk/publikationer/2009/universiteternes-ivaerksaetterbarometer-2009 _________________________________________________________________ For yderligere information kan følgende kontaktes: Videnskabsminister Helge Sander via pressemedarbejder Charlotte Holst på email: chhh@vtu.dk eller mobil: 22 11 02 00. Kontorchef Thomas Alslev Christensen, Forsknings- og Innovationsstyrelsen på email: tac@fi.dk

Dokumenter og links