Dansk klimaforskning – godt, men småt!

Danske klimaforskere er blandt de mest produktive og citerede i verden. Klimaforskningen er ikke desto mindre et lille forskningsfelt – både i Danmark og i verden. Videnskabsministeren mener, der er tale om et område med et stort udviklingspotentiale.

Den første samlede kortlægning af den danske klimaforskning i både den offentlige og private sektor tegner et nuanceret billede af forskningsområdet. Kortlægningen viser bl.a., at Danmark indtager en femteplads på listen over de lande i verden, der står for flest videnskabelige publikationer på klimaområdet målt per indbygger. Den viser også, at danske klimaforskere citeres bredt og ofte i internationale forskerkredse - specielt er de danske iskerneforskere synlige.

Ikke desto mindre tegner kortlægningen et billede af et forholdsvis lille forskningsområde. Tre pct. af erhvervslivets forskningsinvesteringer i Danmark er rettet mod klimaområdet, f.eks. når det handler om at udvikle nye løsninger til at reducere udledningen af drivhusgasserne. Klimaforskningen i den offentlige sektor udgør halvanden pct. af forskernes samlede årsværk. I alt beskæftiger flere end 900 offentlige forskere sig med klimaforskning i større eller mindre grad.

Større fokus på klimaforskningen

- Danmark skal være blandt de bedste i verden til at skabe løsninger på de store klimaudfordringer. Derfor er det selvfølgelig positivt, at dansk klimaforskning klarer sig godt i et internationalt perspektiv, herunder at virksomhederne har fokus på området, siger videnskabsminister Helge Sander.

- Kortlægningen understreger imidlertid også, at der er tale om et forholdsvis lille forskningsområde. Med de udfordringer, vi står overfor på klimaområdet og med de potentialer, som udviklingen kan give for den fremtidige vækst, så er der derfor behov for at styrke klimaforskningen. Derfor er jeg glad for allerede i løbet af i år at kunne fremlægge en samlet grøn forskningsstrategi, siger videnskabsminister Helge Sander.

Kortlægningen af klimaforskningen i Danmark vil blandt andet blive anvendt i forbindelse med implementeringen af regeringens klimatilpasningsstrategi.

- Vi har med regeringens klimatilpasningsstrategi skabt et unikt samarbejde mellem forskerne og de myndigheder, der skal stå for indsatsen. Universiteterne har selvfølgelig en vigtig rolle at spille i forbindelse med forskning i klimatilpasning, men også både DMI og GEUS har meget at byde ind med her. Med det nye nationale klimaforskningscenter lægger regeringen op til en yderligere forstærket forskningsindsats på området, siger klima- og energiminister Connie Hedegaard (K).
- Det store potentiale for forskning og ny viden i Danmark på klimaområdet bør absolut udnyttes – ikke mindst på klimatilpasningsområdet, siger Leo Larsen, formand for Koordineringsenhed for Forskning i Klimatilpasning, som rådgiver regeringen vedrørende klimatilpasning.

Kortlægningen viser endvidere, at hovedparten af klimaforskningen i erhvervslivet udføres af de større virksomheder i hovedstadsområdet. Derudover viser kortlægningen, at de danske universiteter er virksomhedernes hyppigste samarbejdspartnere i udviklingen af nye klimaløsninger.

Kortlægningen er resultatet af et samarbejde mellem Videnskabsministeriet, Koordinationsenhed for Forskning i Klimatilpasning og Klima- og Energiministeriet.

Kortlægningen kan findes på Videnskabsministeriets hjemmeside: http://vtu.dk/publikationer/2009/kortlaegning-af-klimaforskning-i-danmark/
_________________________________________________________________

Videnskabsminister Helge Sander kan kontaktes via kommunikationschef Niels Hovmand på mobiltelefon: 4082 8958 eller e-mail: nho@vtu.dk.

For spørgsmål til analysen henvises til kontorchef Anette Dørge Jessen,
Forsknings- og Innovationsstyrelsen, på tlf.: 3544 6382 eller e-mail: andj@fi.dk.

Dokumenter og links