Grøn forskningsstrategi i støbeskeen

Videnskabsminister Helge Sander lægger nu op til en egentlig strategi for, hvordan Danmark kan omstille sig til en grøn økonomi gennem forskning og innovation.

- Vi har brug for en samlet grøn forskningsstrategi for at realisere ambitionen om at udvikle Danmark til en grøn vækstøkonomi, der på sigt er helt uafhængig af fossile brændstoffer. Regeringen starter nu arbejdet med denne ambitiøse plan.

Det siger videnskabsminister Helge Sander i forbindelse med dagens møde i det såkaldte Erhvervsklimapanel, der tæller repræsentanter fra virksomheder, erhvervsorganisationer, universiteter og ministerier.

Helge Sander er netop vendt hjem fra en international klimakonference i Brasilien, som er langt fremme, når det handler om udbredelse af biobrændsel.

- Når ni ud af ti nye biler i Brasilien kan køre på biobrændsel, så skyldes det en flerårig satsning på dette område. Det kan vi lade os inspirere af i arbejdet med at udvikle den danske forskningsstrategi, siger videnskabsminister Helge Sander.

Udmeldingen skal ses i forlængelse af finanslovsaftalen for 2009. Her fremgår det, at partierne bag globaliseringsforliget før sommerferien skal gennemgå det faglige grundlag for fordelingen af midler til forskning og udvikling, og at drøftelserne skal være retningsgivende for regeringens udspil til efteråret.

Helge Sander lægger i strategiarbejdet op til en bred dialog med alle aktører.

- Vi får brug for alle gode idéer og indspark til, hvordan ambitionen kan løftes. Det handler om alt fra strategiske forskningsprogrammer til klimainitiativer på innovations- og IKT-området, siger Helge Sander.

Nogle af de centrale spørgsmål i strategiarbejdet vil være:

- Hvor er der behov for en forstærket offentlig forskningsindsats?
- Hvad skal der til for, at også virksomhederne øger deres investeringer i den danske klima- og energiforskning?
- Hvordan skabes et endnu tættere samspil mellem universiteter og det omgivende samfund?
- I hvilke områder af verden skal Danmark styrke vidensamarbejdet?
- Hvordan kan ”grøn it” i højere grad bidrage til denne omstilling?

Videnskabsminister Helge Sander kan kontaktes via kommunikationschef Niels Hovmand på tlf.: 4082 8958 eller e-mail: nho@vtu.dk.

Dokumenter og links