Kampagne hjælper borgerne på nettet

Når den landsdækkende kampagne netsikker nu! går i luften den 28. september 2009 er fokus rettet mod privatlivets fred på nettet og opdatering af pc’en. For selv om Danmark klarer sig godt internationalt på begge områder, er der stadig plads til forbedring.

- I et samfund som det danske er det af vital betydning, at vi forstår at udnytte det potentiale, der skabes ved borgernes øgede brug af it. Borgerne skal bruge it som en integreret del af deres hverdag og have tillid til, at det er sikkert at bruge. Det er ikke nok, at borgernes computere er udstyret med sikkerhedsløsninger. De skal også vide, hvad sikker adfærd er, siger videnskabsminister Helge Sander. netsikker nu!-kampagnen er et led i bestræbelserne på at fremme en kultur inden for informationssikkerhed i Danmark. Hensigten med kampagnen er at øge bor-gernes opmærksomhed og viden om sikker adfærd på internettet. I år er det femte år i træk, kampagnen afvikles. Bekymrede internetbrugere I en undersøgelse, som Danmarks Statistik har foretaget for Videnskabsministeriet, udtrykker mindst to ud af tre voksne internetbrugere i Danmark (16-74 år) bekymring i forbindelse med beskyttelse af personlige oplysninger og krænkelser af privatlivets fred på nettet. Omkring halvdelen af de voksne internetbrugere i Danmark (48 procent) udtrykker bekymring for phishing (identitetstyveri) eller pharming (forsøg på at stjæle personlige oplysninger via en falsk hjemmeside). - Borgernes bekymringer viser, at der er behov for, at vi igen i år sætter fokus på deres sikkerhed på nettet og hjælper dem med at blive fortrolige i deres brug af nettet. En stadig stigende del af danskerne bruger internettet. Derfor er det også vigtigt, at vi tager deres sikkerhed seriøst og forsøger at skabe sikre vilkår, der kan medvirke til, at de også fremadrettet har lyst til at bruge nettet, siger videnskabsminister Helge Sander. Undersøgelsen viser, at størstedelen af de voksne internetbrugere i Danmark (91 procent) bruger sikkerhedssoftware som f.eks. firewalls og antivirus-programmer. Danske internetbrugere gør derfor allerede selv en stor indsats for at undgå sikkerhedsproblemer. 10 gode råd om sikkerhed En væsentlig del af netsikker nu! 2009 er kampagnens 10 gode råd, der er tænkt som konkrete sikkerhedsanvisninger til målgruppen (alle danske internetbrugere med særligt fokus på børn/unge og ældre). Rådene er opdelt efter kampagnens to fokusområder og vil blandt andet være at finde på alle kampagnematerialer og på kampagnens hjemmeside: www.netsikkernu.dk. Ministerens aktiviteter i løbet af kampagneugen: Mandag 28. september kl.13: netsikker nu!-touren på gågaden Herning Mandag 28. september kl. 15: Besøg hos Ældremobilisering i Harridslev v. Ran-ders Onsdag 30.september: Event på Københavns Hovedbanegård I løbet af hele ugen vil Helge Sander være aktiv på Twitter. Find link via vtu.dk eller netsikkernu.dk _________________________________________________________________ Yderligere oplysninger: Videnskabsminister Helge Sander kan kontaktes via pressemedarbejder Charlotte Holst på telefon: 72 26 55 84 eller e-mail: chhh@vtu.dk. For yderligere informationer om kampagnen kontakt kampagneleder Karina Velling Olesen, telefon: 35 45 03 87, e-mail: kavo@itst.dk.

Dokumenter og links