Kommentar til dagens blokade på Københavns Universitet

Videnskabsministeren vil ikke blande sig i de studerendes blokade af biologi og geografi på Københavns Universitet.

Siden regeringen kom til i 2001 har universiteterne i Danmark fået markant flere penge. I år har Københavns Universitet for eksempel fået 60 mio. kr. mere i bevilling. Nedskæringer på de enkelte institutter må derfor skyldes interne omprioriteringer. Med universitetsreformen i 2003 har landets universiteter fået selvstyre. Det betyder, at det alene er universiteternes ansvar at træffe beslutninger om økonomiske prioriteringer herunder afskedigelser og ansættelser. - Jeg har ansvaret for de overordnede rammer, men det er universiteterne, der står for at fylde dem ud. Jeg har fuld tillid til, at universiteternes ledelse kan træffe de rigtige prioriteringer, siger videnskabsminister Helge Sander. _________________________________________________________________ Videnskabsminister Helge Sander kan kontaktes gennem pressemedarbejder Charlotte Holst på 2211 0200 eller chhh@vtu.dk.

Dokumenter og links