Presseinvitation: EliteForsk-prisuddeling 2010

HKH Kronprinsesse Mary og videnskabsminister Helge Sander overrækker EliteForsk-priser til fem af Danmarks dygtigste forskere. Hver pris er på 1,2 million kr., hvoraf de 200.000 kr. er en personlig hæderspris.

Pressen inviteres hermed til den årlige EliteForsk-prisuddeling, hvor nogle af Danmarks dygtigste forskere belønnes. Arrangementet finder sted: Onsdag den 27. januar 2010 kl. 13.45-17.00 i Festsalen på Ny Carlsberg Glyptotek, Dantes Plads 7, 1556 København V Udover de fem EliteForsk-priser uddeler Videnskabsministeriet EliteForsk-rejsestipendier til talentfulde unge ph.d.-studerende, og Det Frie Forskningsråd uddeler Ung Eliteforsker-priser til de mest talentfulde unge forskere. Danmarks Grundforskningsfonds ni nye centerledere hædres også ved prisuddelingen. Til arrangementet vil professor Flemming Besenbacher fra Aarhus Universitet fortælle om vigtigheden af internationalt udsyn og samarbejde i forbindelse med forskning og en tidligere vinder af et EliteForsk-rejsestipendiat vil tale om betydningen af stipendiet personligt og karrieremæssigt. Ved prisuddelingen vil DR PigeKoret traditionen tro optræde. Tilmelding til arrangementet skal ske til chhh@vtu.dk senest mandag den 25. januar kl. 12.00. Navn og medie bedes oplyst i mailen. Hvis man ønsker at overvære Kronprinsessens ankomst, er det seneste mødetidspunkt kl. 13.45. De fem store EliteForsk-priser bliver uddelt kl. 14.45. > Program for EliteForsk 2010: http://vtu.dk/nyheder/pressemeddelelser/2010/presseinvitation-eliteforsk-prisuddeling-2010/program _________________________________________________________________ For yderligere information kan pressemedarbejder Charlotte Holst kontaktes på 2211 0200 eller chhh@vtu.dk. ----- Videnskabsministerens EliteForsk-pris I år uddeles fem priser hver på 1,2 million kr. med 200.000 kr. som en personlig hæderspris og 1.000.000 kr., der skal anvendes til forskningsaktiviteter. Universiteter, forskningsinstitutioner og private virksomheder med forskningsaktiviteter har kunnet indsende forslag til prismodtagere. Alle forslag er blevet vurderet af Det Frie Forskningsråds bestyrelse, der har udvalgt og indstillet de fem prisvindere til videnskabsministeren. Videnskabsministerens EliteForsk-rejsestipendier EliteForsk-rejsestipendierne er på 300.000 kr. og skal bidrage til, at meget talentfulde ph.d.-studerende kan få længerevarende studieophold ved de allerbedste forskningsmiljøer i verden. Universiteter og øvrige ph.d.-gradsgivende institutioner har kunnet ansøge om et antal prioriterede rejsestipendier. Institutionernes ansøgninger med de foreslåede ph.d.-studerende er blevet vurderet af Koordinationsudvalget for Forskning, der har udvalgt og indstillet de 16 stipendiemodtagere til videnskabsministeren. Det Frie Forskningsråds Ung Eliteforskerpris Det Frie Forskningsråds bestyrelse har også i år givet forskningsrådene mulighed for at indstille 24 til en Ung Eliteforskerpris. Priserne gives til meget talentfulde unge forskere, der ikke er fyldt 35 år på ansøgningstidspunktet. Prisen tildeles på grundlag af en bevilling på minimum én million kr. fra et af de fem faglige forskningsråd, og de udvalgte prismodtagere får hver 200.000 kr. som en 'særlig driftsudgift' oven i deres projektbevilling. Danmarks Grundforskningsfonds ni nye centerledere hædres også ved prisuddelingen.

Dokumenter og links