Sander besøger den europæiske rumhavn

Videnskabsminister Helge Sander besøger fra tirsdag 3. til torsdag 5. marts den europæiske rumhavn i Fransk Guyana i Sydamerika. Forberedelserne til opsendelsen af Planck-satellitten, som indeholder dansk teknologi, er netop nu i fuld gang.

- Danmark har i mange år været engageret i det europæiske rumsamarbejde. Jeg glæder mig derfor til at besøge rumhavnen, og til at høre om det danske engagement, siger videnskabsminister Helge Sander.

- Rumforskning giver enestående muligheder for at skaffe ny viden. Dagligdags redskaber som mobiltelefoner, GPS’er og vejrudsigter kan kun fungere, fordi vi har satellitter svævende over hovederne på os.

Opsendelsesbasen i Fransk Guyana er netop nu ved at forberede Herschel- og Planck-satellitternes opsendelse, som er planlagt til 16. april i år.

Danske forskere har været med til at udvikle det spejl, som skal med på Planck-satellitten. Spejlsystemet skal være med til at skaffe os viden om universets opståen.

- På klimaområdet får vi også gavn af aktiviteterne i rummet. Der er for eksempel lige blevet iværksat nye ESA-programmer, som blandt andet skal overvåge smeltning af is ved polerne. Det er derfor vigtigt, at vi bliver ved med at prioritere rumforskning højt, siger Helge Sander.

Globaliseringsaftalen mellem Venstre, De Konservative, Social-demokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre sikrede i november 2008 flere midler til rumforskning. Her blev der afsat 60 mio. kr. i 2009 og 75 mio. kr. i 2010 til klimaorienteret rumforskning.

Det samlede beløb til rumforskning får derved et markant løft i forhold til de seneste år. I 2007 lå den samlede bevilling på ca. 182 mio. kr., i 2008 på ca. 192 mio. kr., mens det i 2009 kommer op på 260 mio.kr. og 273 mio. kr. i 2010.
____________________________________________________________
Videnskabsminister Helge Sander kan kontaktes gennem pressemedarbejder Charlotte Holst på 2211 0200 eller chhh@vtu.dk.

Dokumenter og links