Sander ønsker lynhurtigt bredbånd

Under krisen i 30’erne blev der opført broer, veje og dæmninger for at stimulere væksten. På samme måde vil videnskabsministeren sikre vidensamfundets infrastruktur via bredbåndsforbindelser med hidtil usete hastigheder. Det skal give større vækst, nye arbejdspladser og bedre servicetilbud.

Til næste år vil alle danske husstande kunne få en internetforbindelse, og derfor bør vi allerede nu arbejde for, at alle danskere overalt i landet får adgang til internethastigheder, der kan håndtere de mest avancerede bredbåndstjenester.

Denne målsætning vil videnskabsminister Helge Sander nå ved at sætte turbo på en fortsat udbredelse af højhastighedsinternet til hele Danmark. Derfor kan initiativer på dette område – herunder at staten understøtter en sådan udrulning - indgå som et element til at styrke væksten yderligere.

- I Højhastighedssamfundet Danmark skal borgere og virksomheder, hvor som helst og når som helst kunne få adgang til et lynhurtigt bredbånd. Det er forudsætningen for, at vi kan udvikle intelligente løsninger inden for f.eks. energi, transport og velfærdsydelser, siger videnskabsminister Helge Sander.

Hvad kan et højhastighedsbredbånd bruges til?

Det forventes, at de lynhurtige bredbåndsforbindelser f.eks. kan skabe en mere intelligent trafikstyring, der kan forhindre trafikpropper og fremme trafiksikkerheden. At forbindelserne kan bidrage til en virtuel lægeklinik, hvor patienten modtager behandling og rådgivning i hjemmet over internettet samt bidrage til såkaldte ”grønne hjem”, hvor lyset slukker automatisk, når folk ikke er hjemme og hvor energiforbruget styres intelligent.

En række andre lande som f.eks. Finland, Storbritannien og Sydkorea investerer i øjeblikket massivt i blandt andet bedre infrastruktur til internetforbindelser.

- I 30’erne byggede man veje, broer og dæmninger for at komme ud af krisen. På samme måde giver den aktuelle situation os mulighed for at sætte fokus på vidensamfundets infrastruktur. Vi må sætte os nye og ambitiøse mål for at fastholde Danmarks internationale førerposition på det digitale område og samtidig styrke konkurrenceevnen, siger Helge Sander.

Bredbåndskomite skal bane vejen

Videnskabsministeren nedsætter en uafhængig komite, der får frie hænder til at komme med forslag til, hvordan målet kan nås, og hvordan rammerne kan udvikles.

Komiteen skal kunne foreslå offentlige initiativer, der kan understøtte såvel udbuddet af bredbånd, som udviklingen af tjenester og nye digitale løsninger, der kan fremme efterspørgslen på bredbånd.

I den forbindelse skal komiteen komme med sit bud på, hvordan udviklingen af det nødvendige bredbånd kan etableres gennem anvendelsen af forskellige teknologier, ligesom den anmodes om at pege på mulige barrierer for en hurtig og tidssvarende udrulning.

Komiteen skal dække hele spektret fra telesektoren, it-branchen, indholdsproducenterne, den offentlige sektor, forskningsverdenen og virksomheder, der omfatter hele værdikæden fra tele, elektronik, it og over til indholdsproduktion.

Videnskabsministeren har allerede midt i januar forelagt visionen om ”Højhastighedssamfundet Danmark” i regeringen, og han vil også drøfte tankerne med teleforligskredsen i Folketinget.

Desuden er emnet onsdag den 18. marts genstand for debat på det kommende møde i IKT-rådet, der består af 15 fremtrædende folk på it- og teleområdet.

--------------------------------------------------------------------------
For yderligere kommentarer fra videnskabsminister Helge Sander kontakt kommunikationschef Niels Hovmand, tlf.: 4082 8958, nho@vtu.dk

Dokumenter og links