Sander sætter stamceller på den politiske dagsorden

En netop offentliggjort rapport opfordrer politikerne til at afsætte 600 mio. kr. til stamcelleområdet. Videnskabsminister Helge Sander indkalder på den baggrund stamcelleforskere til at mødes med de politiske beslutningstagere forud for efterårets politiske forhandlinger.

- Hvis der skal bruges så mange skattekroner på et strategisk forskningsområde, kræver det at vi tænker os godt om. Vi skal have et tilstrækkeligt og fagligt underbygget grundlag for en beslutning. Den nye rapport giver et rigtigt godt udgangspunkt, siger videnskabsminister Helge Sander. - Da jeg ved, at Videnskabsudvalget også ønsker at sætte fokus på stammecelleforskning efter sommerferien, vil jeg drøfte indholdet af et fælles arrangement med udvalgets formand, Marianne Jelved. - Det er vigtigt, at vi kommer i nærkontakt med alle aktører på stamcelleområdet - private som offentlige - for at få afklaret, om der er basis for at sætte penge af til et strategisk forskningsprojekt om stamceller. - Der er ingen tvivl om, at stamcelleforskning indeholder mange perspektiver. Men i den sidste ende er det en politisk prioritering, om der f.eks. skal gives penge til forskning i klima og energi, velfærd, robotteknologi eller stamceller. Det er derfor vigtigt at mødes inden efterårets globaliseringsforhandlinger, så vi har de bedst mulige forudsætninger for at træffe et velunderbygget valg, siger Helge Sander. Den netop offentliggjorte rapport fra GTS-instituttet Bioneer kommer med en række anbefalinger på stamcelleområdet, bl.a. at der nedsættes et nationalt center, at forskning og uddannelse inden for stamceller styrkes, og at formidling af ny viden til danskerne øges. Rapporten er blevet til med støtte fra Rådet for Teknologi og Innovation under Videnskabsministeriet. ________________________________________________________________ Videnskabsminister Helge Sander kan kontaktes via pressemedarbejder Charlotte Holst på 2211 0200 eller chhh@vtu.dk

Dokumenter og links