Udlandsophold gavner karrieren

Næsten halvdelen af de studerende, som ikke har været i udlandet under studiet, fortryder. Og det har de god grund til. Udlandsophold gavner karrieren og giver de studerende nye, brugbare kompetencer.

- Udlandsophold i studietiden giver unikke oplevelser og forbedrer samtidig de unges selvstændighed, sprogkundskaber og jobmuligheder. Det er derfor vigtigt, at danske studerende får øjnene op for de mange muligheder, som et udlandsophold fører med sig, siger videnskabsminister Helge Sander. Kun tre procent af de studerende, som har været på studie- eller praktikophold i udlandet, fortryder det, mens hele 44 procent af de, der har fravalgt et udlandsophold, har fortrudt deres valg. Familiære og personlige forhold er den væsentligste årsag til, at danske studerende fravælger at tage til udlandet. Det fremgår af en rapport om ”Danske universitetsstuderendes udlandsophold”, som er udarbejdet for CIRIUS, Videnskabsministeriets styrelse for internationalisering af uddannelserne. En del unge fravælger også et udlandsophold, fordi de frygter for en forlængelse af studietiden. Den barriere forekommer dog overdrevet, idet undersøgelsen viser, at hele 77 procent af de studerende, der havde taget et eller flere semestre i udlandet, fik fuld merit for opholdet, og 16 procent fik delvis merit. - Undersøgelsen punkterer mange af de myter om udlandsophold, som florerer i uddannelsesmiljøerne. Den viser, at det faktisk ikke er så svært at komme til udlandet og at besværligheder klart opvejes af de positive effekter et udlandsophold har, siger Helge Sander. Større personlig selvstændighed, øgede sproglige og interkulturelle kompetencer samt nye sociale netværk nævnes som vigtige resultater af udlandsophold. Tre ud af fire mener desuden, at deres faglige niveau er blevet styrket. Arbejdsgivere er også begejstrede for, at ansøgere har et uddannelsesophold i udlandet med i bagagen, og ti ud af 12 interviewede medarbejdere vurderer, at deres udlandserfaringer fra studietiden har haft betydning for, at de blev ansat i deres job. Det viser en interviewundersøgelse, som CIRIUS har foretaget på en række offentlige og private arbejdssteder. Læs mere og hent rapporterne i fuld udstrækning på link til nyhed ciriusonline.dk _________________________________________________________________ Videnskabsminister Helge Sander kan kontaktes gennem pressemedarbejder Charlotte Holst på 2211 0200 eller chhh@vtu.dk. For yderligere information om rapporterne kan kontorchef Morten Overgaard kontaktes på 3395 7067 eller mo@ciriusmail.dk.

Dokumenter og links