Ugens tal: Hele Norden er en førende forskningsregion

Nordiske forskere er blandt de mest produktive i verden og leverer samtidig gennemslagskraftige resultater. Danmark vil derfor under sit formandskab for Nordisk Ministerråd styrke og profilere de nordiske lande som en samlet forskningsregion.

- Vi skal udnytte de nordiske styrkepositioner, så udlandet bliver opmærksomme på vores kompetencer. Vi vil stå stærkere og derfor have lettere med at trænge igennem med budskabet, hvis vi står sammen. Ligesom mange ved, at Silicon Valley i Californien er kendt som en region med nyskabende computerteknologi, skal vi arbejde for, at Norden bliver samlingspunkt og verdenskendt for banebrydende forskning, siger videnskabsminister Helge Sander. Ser man på de videnskabelig publikationers gennemslagskraft i form af citationer per publikation opgjort over en 4-årig periode, er der flotte nordiske placeringer. Danske forskere ligger blandt andet på en 2. plads efter Schweiz. Målt på antallet af videnskabelige publikationer per millioner indbyggere ligger Schweiz højest blandt OECD-landene. Umiddelbart herefter kommer de nordiske lande på de fem følgende pladser og foran lande som USA, Australien og Canada. Mens antallet af videnskabelige publikationer er udtryk for forskernes produktivitet, er antallet af citationer et udtryk for publikationernes gennemslagskraft i form af, hvor tit forskere refererer til andre videnskabelige publikationer - Vi skal bestemt glæde os over vores flotte nordiske placeringer, men vi skal også benytte den status til at profilere os som en fælles, stærk forskningsregion, siger Helge Sander. > Ugens tal: Nordiske forskere er blandt de mest produktive og gennemslagskraftige i verden: http://vtu.dk/nyheder/aktuelle-temaer/2010/ugens-tal/nordiske-forskere-mest-produktive-gennemslagskraftige/ _________________________________________________________________ Videnskabsminister Helge Sander kan kontaktes gennem pressemedarbejder Charlotte Holst på 2211 0200 eller chhh@vtu.dk.

Dokumenter og links