Ugens tal: Mænd halter bagefter på uddannelserne

Flere mænd end kvinder er endnu ikke gået i gang med en videregående uddannelse fire år efter den adgangsgivende eksamen.

Landets studievalgscentre har netop udsendt ca. 43.000 breve til unge, som har en gymnasial eksamen, men som endnu ikke er gået i gang med en videregående uddannelse. Blandt de potentielle studerende er der en klar tendens til, at mænd er mindre tilbøjelige til at gå i gang med en uddannelse. - Det er vigtigt, at danske unge kommer i gang med en uddannelse. Det gælder både kvinder og mænd. I et vidensamfund har vi brug for alle talenter, siger videnskabsminister Helge Sander. Ét år efter afsluttet gymnasial eksamen er 61 procent af kvinderne og 68 procent af mændene ikke påbegyndt en videregående uddannelse. Efter to år er tallet 30 procent for kvinderne og 37 procent for mændene. Og efter fire år er 23 procent af mændene i eksamensårgangen endnu ikke begyndt. Det samme gælder kun for 16 procent af kvinderne. Set over de fire eksamensår er forskellen mellem mænd og kvinder altså på ca. 7 procent-point. > Se ugens tal: http://vtu.dk/nyheder/aktuelle-temaer/2009/ugens-tal/maend-halter-bagefter-paa-uddannelserne ________________________________________________________________ Videnskabsminister Helge Sander kan kontaktes via pressemedarbejder Charlotte Holst på 2211 0200 eller chhh@vtu.dk.

Dokumenter og links