Ugens tal: Virksomheder ser forholdsvist lyst på fremtiden – men skærer i forskning og udvikling

Til trods for den økonomiske krise har overraskende mange virksomheder positive forventninger til fremtiden. Alligevel er det langt fra alle, der omsætter disse forventninger til investeringer i fremtiden. En prognose tyder på et fald i erhvervslivets udgifter til forskning og udvikling for 2009.

I en ny undersøgelse fra Videnskabsministeriet forventer halvdelen af virksomhederne at kunne fastholde eller ligefrem øge omsætningen i år, mens den anden halvdel forventer faldende omsætning. Til trods for dette viser tal, at 19 procent af virksomhederne skærer i eller stopper udviklingsprojekter med den økonomiske krise som den dominerende forklaring. 14 procent øger deres investeringer i forskning og udvikling, mens restgruppen har en uændret profil. - Selvom den globale finanskrise tydeligvis påvirker dansk erhvervsliv, er det meget positivt, at halvdelen af virksomhederne ser forholdsvist lyst på fremtiden, herunder at flere virksomheder har kræfter til at investere i både forskning og udvikling. Til gengæld er det bekymrende, at én ud af fem virksomheder tilsyneladende stopper udviklingsprojekter, siger videnskabsminister Helge Sander. Prognose: Fald i erhvervslivets forskning En prognose viser, at erhvervslivets investeringer i forskning og udvikling vil falde som følge af den økonomiske krise. Ifølge de seneste offentliggjorte tal udgjorde erhvervslivets investeringer i forskning og udvikling 1,91 procent af bruttonationalproduktet i 2007 – denne andel forventes i år at falde til mellem 1,81 og 1,88 procent. - Til trods for at der er tale om en prognose, så tyder meget på et samlet fald i erhvervslivets investeringer i forskning og udvikling. Det er selvfølgelig bekymrende – men det bekræfter mig i, at det var rigtigt, da vi allerede i september sidste år satte emnet på dagsordenen og indkaldte repræsentanter fra erhvervslivet til en rundbordssamtale på Christiansborg, siger videnskabsminister Helge Sander. Videnskabsministeren vil følge udviklingen tæt de kommende måneder forud for efterårets forhandlinger om netop forskning og udvikling. Samtidig glæder han sig over, at 19 procent af virksomhederne som følge af krisen vil orientere sig mere mod ordningerne til fremme af innovation. Det gælder f.eks. ErhvervsPhD-ordningen, GTS-nettet, innovationskonsortierne og innovationsnetværk. - At én ud af fem virksomheder vil orientere sig mere mod innovationsordningerne viser, at flere danske virksomheder ikke lader sig slå ud. Tværtimod viser de vilje til at innovere sig ud af krisen. Der er ingen tvivl om, at de virksomheder der har mulighed for og vælger at investere i fremtiden nu, vil have gode chancer for at komme styrket ud af krisen, siger Helge Sander. Undersøgelsen ”Erhvervslivets forskning, udvikling og innovation i Danmark 2009 – Den økonomiske krises betydning” er udført af Videnskabsministeriet i samarbejde med Teknologisk Institut og bygger på svar fra 1056 repræsentativt udvalgte virksomheder. ________________________________________________________________ Hele undersøgelsen kan læses på: http://www.fi.dk/publikationer/2009/erhvervslivets-forskning-udvikling-og-innovation-i-danmark-2009-den-oekonomiske-krises-betydning/ Videnskabsminister Helge Sander kan kontaktes via kommunikationschef Niels Hovmand på mobiltelefon: 4082 8958 eller e-mail: nho@vtu.dk.

Dokumenter og links