20 millioner mere til Moelven

Moelven tjente 114 millioner NOK på driften i tredje kvartal. Det er ca. 20 millioner mere end i det tilsvarende kvartal i fjor.

Selskabets driftsindtægter landede på 1.886 millioner NOK (1.521). I alt blev driftsindtægterne og driftsresultatet hhv. 5.299 millioner NOK (4.749) og 278 millioner (29) NOK efter årets tre første kvartaler.

God efterspørgsel
Som sædvanlig har tredje kvartal været en periode med sæsonmæssig god efterspørgsel efter koncernens varer og services. Der har været en god efterspørgsel efter industritræ, som produceres af savværkerne i industrivaredivisionen Timber og de kombinerede savværks- og høvlerienheder inden for byggevaredivisionen Wood.

Koncernchef Hans Rindal er godt tilfreds.

- Det er et godt kvartal for Moelven. Efterspørgslen i Norge og Sverige har været ganske god for mange af de produkter, vi leverer. Byggesystemdivisionens aktiviteter, som arbejder på større og mindre byggeprojekter i Skandinavien, får en stor del af leverancerne sent i løbet af projekterne og er derfor de sidste, der mærker bedringen i efterspørgslen. Men også denne division mærker nu øget aktivitet på mange områder, siger Rindal.

Gennemført omkostningstilpasninger
Han forklarer endvidere, at resultatet måske er lidt bedre, end man normalt ville forvente efter markedsforholdene. Det skyldes ifølge koncernchefen, at der blev gennemført mange omkostningstilpasninger i 2008 og 2009, hvilket har gjort Moelven mere konkurrencedygtig.

- Resultatet har også skabt grundlag for at øge investeringerne igen, og vi er tilbage på et normalt investeringsniveau. Desuden investerede vi i tre nye virksomheder i andet kvartal - Granvin Bruk AS, Sør-Tre Bruk AS og Eco Timber AS. Dette ser ud til at give os den forbedrede markedsposition, vi var ude efter, siger Rindal.

Fremtidsudsigter
Af normale sæsonmæssige årsager aftager byggeaktiviteterne i fjerde kvartal. Dette falder sammen med, at udbuddet af industritræ fra de nordiske producenter er øget, hvilket menes at påvirke prisudviklingen negativt på flere markeder. Kombineret med stigningen i tømmerpriser tidligere i 2010 vil dette give væsentligt reducerede margener i industrivaredivisionen Timber i fjerde kvartal og i starten af 2011.

For byggevaredivisionen Wood er svingningerne på markedet mindre, og det er især de normale sæsonmæssige ændringer i efterspørgsel, der vil påvirke indtjeningen.

Den projektrelaterede division Byggesystemer mærker en stigende markedsaktivitet, primært på det svenske marked. Igangsætning af nye projekter, kombineret med en vis gennemførelsestid, betyder, at divisionen vil få en bedring i ordrebeholdningen i løbet af vinteren, selv om der er en vis usikkerhed knyttet til udviklingen for enkelte produktionsenheder.

Yderligere oplysninger:
Koncernchef Hans Rindal, mobil +47 90 69 69 10
Direktør for økonomi og finans Morten Sveiverud, mobil +47 90 98 06 67
Direktør for kommunikation og personale Kristin Vitsø Bjørnstad, mobil +47 90 71 37 01
Kommunikationsrådgiver Tom Erik Holmlund, mobil +47 91 66 86 68

Om os

All selskapets finansielle rapporter finnes her: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven Industrier ASA er et skandinavisk industrikonsern som leverer produkter med tilhørende tjenester til det skandinaviske byggmarkedet. Konsernets virksomheter har ca. 3600 medarbeidere og omsetter årlig for rundt NOK 10 milliarder. Konsernets 52 enheter er organisert i tre divisjoner: Timber, Wood og Byggsystemer. Konsernets formål er å gi folk gode rom. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.comwww.facebook.com/moelven

Abonner

Dokumenter og links