30 millioner i plus for Moelven

Report this content

Øgede leveringsvolumener i den træmekaniske del af koncernen og en positiv udvikling i den svenske del af modul- og indretningsvirksomheden giver Moelven et driftsresultat på NOK 30 millioner i årets første kvartal.

Moelven øger dermed driftsresultatet med NOK 8 millioner sammenlignet med samme periode året før. Driftsindtægterne i første kvartal steg med 13 procent til NOK 2.605 millioner (2.316).

Tilfredsstillende efterspørgsel
Koncernchef Morten Kristiansen i Moelven Industrier ASA siger, at der har været tilfredsstillende efterspørgsel efter industritræ i kvartalet.

- På eksportmarkederne har valutaforholdene bidraget til at opretholde marginerne. Efterspørgslen fra byggevarehandlen i Skandinavien har været god. Leveringsvolumenerne var højere, men til priser under samme periode sidste år, siger Kristiansen.

God råstoftilgang
Råstoftilgangen for de tømmerforbrugende enheder var tilfredsstillende i perioden. Priserne på savtømmer var noget lavere end i samme periode sidste år.

- For divisionen Byggesystemer var aktivitetsniveauet højere end i samme periode sidste år. Den primære årsag er en meget god ordretilgang i modulvirksomheden i Sverige i hele 2015. Det er også lykkedes for modulvirksomheden i Norge at forbedre sin produktivitet. Desuden er der gode markedsforhold for byggeindretningsvirksomheden Moelven Modus i Sverige.
I Norge oplever byggeindretningsvirksomheden dog svigtende efterspørgsel. Det er især i den sydlige del af Vestlandet, at efterspørgslen på det norske marked er præget af nedgang i olieøkonomien, siger Kristiansen.

Høj intensitet i forbedringsarbejdet
Koncernchefen siger, at der fortsat findes enheder med delvist svage resultater, som påvirker koncernens resultat negativt.

- I den handlingsplan, som er lagt for at nå koncernens fastsatte lønsomhed, er der afsat betydelige ressourcer til forbedringsarbejde i disse enheder. Dette arbejde vil fortsætte med høj intensitet i hele 2016. Vi overholder i øvrigt strategiplanen i vores forbedringsarbejde, siger Kristiansen.

Gode udsigter
Der forventes en positiv udvikling på markedet for industritræ internationalt. Valutasituationen bidrager fortsat til at opretholde konkurrenceevnen på eksportmarkederne.

- I Norge forventes efterspørgslen efter videreforædlede varer at blive på niveau med det foregående år, men med regionale forskelle. Byggeaktiviteten i og omkring de store byer med undtagelse af den sydlige del af Vestlandet forventes fortsat at være høj. I Sverige er behovet for nye boliger fortsat stort, og aktiviteten på markedet for nybyggeri er høj. Også inden for ROT-markedet er der et godt aktivitetsniveau, siger Kristiansen.

Krav om kort byggetid
For limtræ forventes den positive trend med at vælge træ til bærende konstruktioner at fortsætte.

- Det er også glædeligt, at der er god efterspørgsel både i Norge og Sverige efter modulbaseret byggeri til boligformål. Der stilles stadig større krav om kort byggetid. Dette gælder både for boliger, skoler, plejehjem og ikke mindst flygtningelejre. Markedet for systemindretningselementer har et meget højt aktivitetsniveau i Sverige, først og fremmest i Stockholm, Göteborg og Malmø. Det norske marked er for nedadgående, og kapacitetstilpasninger vil blive nødvendige, siger Kristiansen.

Alt i alt forventes resultatet for 2016 at blive noget bedre end i 2015.

Yderligere oplysninger:
Koncernchef Morten Kristiansen, mobil +47 91 118 250
Direktør for kommunikation og HR Kristin Bjørnstad, mobil +47 90 713 701
Kommunikationsansvarlig Tom E. Holmlund, mobil +47 91 668 668

Tags:

Dokumenter og links