De bygger verdens højeste træhus

Arthur og Anders Buchardt fra AB Invest AS og entreprenøren HENT AS har indgået totalentreprisekontrakt for opførelse af Mjøstårnet i Brumunddal. Det bliver verdens højeste træhus. 

Samtidig har HENT AS underskrevet kontrakt med Moelven Limtre AS. Virksomheden i Moelv bliver total-underentreprenør og skal levere limtræ samt konstruktioner i kerto og massivt træ til tårnbyggeri og svømmehal i projektet.

Udviklingssamarbejde
Markeds- og udviklingsdirektør Knut Alstad i HENT AS siger, at projektet er resultatet af et udviklingssamarbejde mellem AB Invest AS som bygherre, HENT AS som projektudvikler og totalentreprenør, Voll Arkitekter AS og Moelven Limtre AS.  

- Kodeordet er nok traditionsrigt materiale i en højteknologisk kontekst. Dette er et projekt, vi alle kommer til at blive stolte af – og som vi er meget tilfredse med at have skabt, siger Alstad. 

18 etager
Mjøstårnet har et samlet omfang på cirka 15.000 m2, strækker sig over 18 etager og indeholder blandt andet lejligheder, hotel, kontorer, restaurant og tilhørende fællesarealer. Den samlede højde er på over 80 meter. Kontraktsummen for HENT AS er på cirka NOK 500 millioner ekskl. moms. For Moelven Limtre har kontrakten med HENT AS en værdi på NOK47 millioner ekskl. moms.

I gang 1. april
Projektering er godt i gang, og arbejdet på byggepladsen starter 1. april 2017. 

Ifølge bygherre og investor Arthur Buchardt indeholder projektet også et moderne svømme- og badeanlæg på cirka 4.000 m2 – placeret i dejlige omgivelser med Mjøsa som nærmeste nabo og med Ringsaker kommune som operatør. 

- Hovedkonstruktionen er baseret på limtræ med dækelementer bestående af en kombination af limtræ og kerto og med facader som elementer i træ. Dette er et svar på den "grønne bølge" og bevis på, at træ er et materiale, der også kan udfordre traditionelle løsninger i højden samt muliggøre klimavenligt byggeri, hvis man bare tænker tilstrækkeligt offensivt, siger bygherre Arthur Buchardt. 

Glæder sig
Direktør Rune Abrahamsen i Moelven Limtre AS glæder sig til at samarbejde med HENT AS om at opføre projektet Mjøstårnet i Brumunddal for Arthur Buchardt.

- HENT AS har gennem de sidste år leveret en række nulfejlsprojekter. De har leveret en række store byggeprojekter til både offentlige og private bygherrer i hele landet – herunder også projekter for Buchardt, siger Abrahamsen.

Leverer varen
Abrahamsen mener, at dette tyder på, at de har stor tiltro til, at Moelven Limtre AS leverer varen.

- Moelven Limtre AS bliver total-underentreprenør for tårnbyggeriet og svømmehallen i projektet. Det er helt klart en af vores største kontrakter nogensinde, siger Abrahamsen.

Er tilfreds
Knut Alstad er tilfreds med, at kontrakten nu er underskrevet med Moelven Limtre AS, og ser frem til at starte på projektet.  

- Når vi udvikler og bygger projekter af denne størrelse og karakter, er vi afhængige af solide, erfarne og innovative samarbejdspartnere. Der er ingen tvivl om, at Moelven Limtre AS er i den klasse! Og så er det et ekstra plus, at de i denne sammenhæng er lokale. Sammen skal vi skabe en verdensrekord, og det kræver god planlægning og struktureret gennemføring, siger Alstad.    

Træ dominerer
Rune Abrahamsen forklarer, at Mjøstårnet vil bestå af limtræ i søjler, bjælker og diagonaler og massivt træ i elevator- og trappeskakter.

- Det højeste byggeri – det, vi kalder Mjøstårnet -– vil derudover få træbaserede dækelementer på de nederste 10 etager i form af Moelvens Trä8-elementer. Moelven Limtre leverer og monterer alle trækonstruktionerne. Montering sker fra september 2017 til april 2018. Sweco AS i Lillehammer udfører projekteringen af konstruktionen for Moelven Limtre. Ringsaker Takelementer AS samler træelementerne for Moelven Limtre AS, siger Abrahamsen.

Kontaktpersoner HENT AS 

NAVN: Markeds- og udviklingsdirektør Knut Alstad 

TLF.: 97 169 169 

E-MAIL: Knut.alstad@hent.no  

NAVN: Projektleder Erik Tveit 

TLF.: 918 75 755 

E-MAIL: erik.tveit@hent.no 

Kontaktperson Moelven Limtre AS 

NAVN: Direktør Rune Abrahamsen 

TLF.: 92 65 29 12 

E-MAIL: rune.abrahamsen@moelven.no 

Om byggeri med træ 

Træ er et traditionsrigt materiale. Det er blevet brugt til byggeri og konstruktioner samt andre produkter i flere tusinde år. De sidste år er brugen af træ til byggeri steget. Træ er i offensiven, og det skyldes blandt andet satsning på forskning og udvikling via Innovasjon Norge og Forskningsrådet. Et tydeligt politisk fokus på miljøet giver som udgangspunkt øget interesse for skovbrug, øget skovhugst, materialer med kort transporttid og øget brug af træ.  

Træ som byggemateriale har en helt særlig position som det eneste fornyelige byggemateriale, der findes. Det fremstilles på en miljø- og ressourceeffektiv måde og er med til at reducere byggebranchens samlede klimabelastning. Træ har også en positiv effekt på indeklimaet på flere forskellige måder. Dagens arkitekter og ingeniører er med til at udvikle materialet via innovativ træarkitektur. Regeringens politik peger også på træ som materiale i flere sammenhænge – det gælder både i landbrugs-, byggeri-, arkitektur- og klimapolitikken. 

Moelven er et Skandinavisk industrikoncern der tilbyder produkter og relaterede tjenester til det Skandinaviske byggemarked. Koncernens selskaber har ca. 3.500 ansatte og en årlig omsætning på omkring NOK 10 mia. Koncernens 52 enheder er organiseret i tre divisioner: Timber, Wood og Byggsystemer. Gruppens formål er at At give mennesker gode rum.
www.moelven.no
www.moelven.se
www.moelven.dk
www.moelven.com

Om os

All selskapets finansielle rapporter finnes her: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven Industrier ASA er et skandinavisk industrikonsern som leverer produkter med tilhørende tjenester til det skandinaviske byggmarkedet. Konsernets virksomheter har ca. 3600 medarbeidere og omsetter årlig for rundt NOK 10 milliarder. Konsernets 52 enheter er organisert i tre divisjoner: Timber, Wood og Byggsystemer. Konsernets formål er å gi folk gode rom. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.comwww.facebook.com/moelven

Abonner

Multimedia

Multimedia