Forbedrede resultater for Moelven

Moelven Industrier forbedrer sit driftsresultat i 3. kvartal med NOK 46 millioner sammenlignet med samme kvartal sidste år. Resultatforbedringen skyldes driftsforbedringer og gunstigere markedsforhold.

Driftsindtægterne i tredje kvartal blev NOK 2.028 millioner (1.883), og driftsresultatet endte på NOK 18 millioner (minus 28).

Driftsindtægterne steg dermed sammenlignet med samme periode sidste år, primært på grund af højere priser på færdigvarer for selskaberne inden for Timber og Wood samt øget aktivitetsniveau og forbedrede priser for Byggmoduler-selskaberne og Limtræ.

Den rigtige retning
Konstitueret koncernchef Morten Kristiansen i Moelven Industrier ASA konstaterer, at det går bedre for Moelven nu end sidste år, og at koncernen er på vej i den rigtige retning.

- Dette er en glædelig resultatforbedring. Rent konkret er det – ud over prisstigninger på færdigvarer fra Timber og Wood – realiserede driftsforbedringer i flere selskaber, som er hovedårsagerne til resultatfremgangen. Vi begynder nu at kunne se resultatet af et langsigtet forbedringsarbejde, som har fundet sted i vores virksomheder et stykke tid. Jeg er meget optaget af at fortælle ansatte, kunder og andre vigtige samarbejdspartnere, at vi har fuldt fokus på vores interne forbedringsarbejde. Der er fuld gang i maskineriet, siger Kristiansen.

Strategiske satsningsområder
Koncernledelsen forelægger i disse dage en strategi over for Moelvens bestyrelse, som udpeger retningen og de vigtigste satsningsområder for koncernen de næste fem år.

- Mange af Moelvens virksomheder klarer sig rigtig godt, mens andre har et godt stykke igen, får de når resultatmålene. I strategiplanen, som gælder frem til 2019, har vi fastsat nogle overordnede rammer og tiltag, så vi kan nå Moelvens afkastmål i alle Moelvens enheder. Vi kommer til at arbejde ufortrødent videre på at forbedre konkurrencedygtigheden, siger Kristiansen.

Fokus på hverdagsrationalisering
Moelven vil for det første have fokus på afkastbaserede investeringskrav. Det indebærer, at investeringer ud over ren vedligeholdelse kun sker i enheder, hvor vi er sikre på, at de kan opfylde kravene.

- For det andet kommer der til at blive tydeligt fokus på hverdagsrationalisering. Det medfører blandt andet, at vi skal finde forbedringspotentialerne og realisere dem, siger han.

Effektive markedsstrategier
Kristiansen forklarer, at det tredje vigtige tiltag er at skabe omkostningseffektive produktionsstrukturer og effektive markedsstrategier – især i savværksdivisionen Timber og færdigvaredivisionen Wood.

- Vores tredje division – projektdivisionen Byggsystemer – skal vokse. Rent strukturelt og kompetencemæssigt har vores virksomheder i byggesystemdivisionen rigtig gode forudsætninger for at opfylde koncernens krav, siger Kristiansen.

Yderligere oplysninger:
Konstitueret koncernchef Morten Kristansen, mobil +4791118250
Direktør for kommunikation og HR Kristin Bjørnstad, mobil +4790713701
Kommunikationsansvarlig Tom E. Holmlund, mobil +47 91 668 668

Tags:

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links