Gode resultater for Moelven

Moelven tjente NOK 80 millioner på driften i tredje kvartal og har forbedret resultatet med NOK 62 millioner sammenlignet med tilsvarende periode året før.

Resultatmæssigt er dette Moelvens bedste 3. kvartal siden 2010. Koncernen leverede en bruttodriftsmargin på 6,5 procent, hvilket er 2,3 procentpoint bedre end samme periode sidste år. Driftsindtægterne i 3. kvartal var på NOK 2.263 millioner (2.028 millioner).

- Det gode resultat har en klar sammenhæng med, at koncernen øgede driftsindtægterne i forhold til tilsvarende kvartal sidste år med NOK 235 millioner. Samtlige divisioner i Moelven bidrager til resultatforbedringen. Divisionerne Wood og Byggesystemer leverer positive driftsresultater på henholdsvis NOK 46 millioner og NOK 42 millioner, siger koncernchef Morten Kristiansen i Moelven Industrier ASA.

God til byggemoduler
Koncernchefen siger, at divisionen Byggesystemer gør det særlig godt inden for byggemodulvirksomheden i Sverige.

- I Sverige har byggemodulvirksomheden fortsat meget høj aktivitet og god indtjening. Hovedårsagen til det gode resultat er god gennemførelse af mange projekter med høj standardiseringsgrad og øget produktivitet på fabrik. I Wood-divisionen skyldes resultatfremgangen en kombination af aktivitetsøgning inden for flere produktområder og bedre drift, siger Kristiansen.

Kristiansen mener, at arbejdet med at effektivisere driften også er en stor del af årsagen til, at savværksdivisionen Timber oplever resultatfremgang.

- Forbedret drift af flere af vores savværker gør, at divisionen samlet set omtrent går i balance. Selvom divisionen har forbedret sit resultat med NOK 12 millioner sammenlignet med 3. kvartal sidste år, er resultatet ikke tilfredsstillende. Markedsforholdene var noget mere udfordrende end i samme periode sidste år, men det igangværende interne forbedringsarbejde skal videreføres for at effektivisere driften yderligere, siger Kristiansen.

Gode fremtidsudsigter
Efterspørgslen efter industritræ forventes at forblive god på mange markeder.

- Samtidig vil et højt udbud bidrage til risikoen for et fortsat pres på markedspriserne på enkelte markeder. Valutakurserne for NOK og SEK er på niveauer, som giver et godt udgangspunkt i konkurrencen på eksportmarkederne. Der forventes fortsat god aktivitet på tømmermarkedet i fjerde kvartal, siger Kristiansen.

Koncernen forventer en fortsat svag vækst i boligbyggeriet i Norge.

- I Sverige er boligbyggeriet stadig opadgående. Hovedparten af koncernens leverancer er til ROT-markedet, som er mere stabilt end markedet for nybyggeri. Aktivitetsniveauet forventes at følge normale sæsonmæssige udsving med et højt aktivitetsniveau i første del af perioden efterfulgt af en reduktion mod slutningen af året, siger Kristiansen.

På niveau med 2014
Aktivitetsniveauet inden for bygge- og anlægssektoren i Skandinavien forventes at forblive på niveau med 2014 med normale sæsonudsving i løbet af året.

- Byggesystem-divisionen har ved indgangen til fjerde kvartal en bedre og mere alsidig ordrebeholdning end på samme tid sidste år. Divisionens selskaber har tilpasset kapacitet og omkostningsstruktur til de gældende markedsforhold.

Yderligere oplysninger:
Koncernchef Morten Kristiansen, mobil +47 91 118 250
Direktør for kommunikation og HR Kristin Bjørnstad, mobil +47 90 713 701
Kommunikationsansvarlig Tom E. Holmlund, mobil +47 91 668 668

Tags:

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links