Godt resultat for Moelven

I 2017 tjente Moelven NOK 420 millioner på driften. Det er en resultatforbedring på NOK 125 millioner sammenlignet med året før.

Koncernchef Morten Kristiansen i Moelven Industrier ASA er godt tilfreds med forrige år og siger, at resultatforbedringen skyldes en kombination af en mere effektiv drift og gode internationale markedsforhold.

Øgede driftsindtægter
For året samlet set steg driftsindtægterne med 4,5 % til NOK 10.768 millioner (NOK 10.310 i 2016), mens de i sidste kvartal steg med hele 12 % til NOK 2.709 millioner (2.416).

- Driftsindtægterne i fjerde kvartal var betydeligt højere end i den tilsvarende periode året før. Hovedårsagerne er højere priser på industritræ, tilfredsstillende aktivitet inden for byggevarehandlen i Skandinavien samt et højere aktivitetsniveau inden for produktområderne byggemoduler og limtræ. Driftsresultatet i kvartalet blev hele NOK 125 millioner (24), og driftsmarginen blev forbedret til 4,6 % (1), siger Kristiansen. 

Har leveret
Kristiansen fortæller, at koncernen har leveret i henhold til de strategiske måltal, som koncernen har sat.

- Netto rentebærende gæld var NOK 761 millioner (1.027) ved årsskiftet. Vi har en egenkapital på 41,5 % og et afkast på investeret kapital (ROCE) på 14,2 %. Der er en klar forbedring fra 9,9 % i 2016. Det akkumulerede driftsresultat før afskrivninger er på NOK 716 millioner (602). Mine kolleger i Moelven har al mulig grund til at være tilfredse med denne indsats, sagde Kristiansen. 

Godt udgangspunkt
- Koncernchefen siger, at Moelvens sammensætning med divisioner, som påvirkes forskelligt af konjunkturudsving, og enheder, der opererer på forskellige markeder, giver et godt udgangspunkt for yderligere forbedringer.

- Desuden vil det igangværende program for driftsforbedring og strukturering af koncernen fortsætte med uformindsket styrke. Programmet har bidraget og vil fortsat bidrage til øget lønsomhed i koncernens underliggende drift. Vi har soliditet og langsigtet likviditetstilgang, som er tilstrækkelig til at kunne udvikle koncernen i henhold til strategiplanen, siger Kristiansen. 

Her er rapporten på internettet

Yderligere oplysninger:
Koncernchef Morten Kristiansen, mobil +4791118250
Kommunikationsansvarlig Tom E. Holmlund, mobil +47 91 668 668

Tags:

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links