Koncernchef ser langsigtede udfordringer for eksportorienteret industri: Moelven tabte 14 millioner i tredje kvartal

Et udfordrende marked for industritræ samt en svag euro har bidraget til, at Moelven endte med et driftsresultat for tredje kvartal på minus NOK 14 millioner. Moelvens koncernchef mener, at udfordringerne for konkurrencepræget og eksportorienteret industri kan vare et stykke tid.

Koncernchef Hans Rindal konstaterer, at forholdene ændrer sig hurtigt, men efter hans opfattelse vil Moelvens markeder først forbedre sig et godt stykke inde i 2013.

- Vi er imidlertid vant til, at det går op og ned for os. Vores erfaring er, at det gælder om at bevare roen og koncentrere sig om forhold, som vi faktisk kan påvirke, og tilpasse det, som skal tilpasses. Så kommer vi som regel styrket ud af udfordrende perioder, og det vil vi også gøre denne gang, siger Rindal.

De udfordringer, Rindal peger på, har visse lighedstræk med dem, som fulgte i kølvandet på finanskrisen i 2008 og 2009, men der er også visse forskelle.

- Dengang kom ændringerne ganske pludseligt og var ganske store, men blev i mange lande mødt med stimulerende tiltag fra myndighedernes side og varede dermed ikke så længe. Denne gang kommer ændringerne ikke helt så pludseligt, bliver måske ikke helt så store, men kommer til gengæld til at vare længere. Det skyldes, at myndighederne allerede har brugt de fleste af de virkemidler, de har til rådighed. I forrige omgang var der tale om en finanskrise. Nu taler vi om en økonomisk krise, som er mere grundlæggende, og derfor tager det længere tid, før bedringen kommer, siger Rindal.

Resultatet for Moelven i tredje kvartal er næsten det samme som for den tilsvarende periode året før. Samlet set har koncernen alligevel tjent NOK 36 millioner mere på driften i årets første ni måneder sammenlignet med den tilsvarende periode i 2011. Driftsresultatet efter årets tre første kvartaler lander dermed på NOK 51 millioner.

Indtægterne faldt
Driftsindtægterne for tredje kvartal faldt noget sammenlignet med året før og landede på NOK 1808 millioner (1957).

En del af baggrunden for det svage resultat skyldes en vedvarende lav efterspørgsel efter industritræ internationalt og prispres på volumenvarer som byggetræ. Dette har bidraget til lave markedspriser. Derudover har en svag euro bidraget til svækket lønsomhed for de eksportorienterede savværksenheder.

Rindal siger, at der har været hurtige ændringer både på valutamarkedet og i efterspørgslen inden for bygge- og anlæg i løbet af kvartalet.

- Det mest markante har været en styrkelse af SEK mod EUR, hvilket vi mærker hurtigt på lønsomheden for vores eksport af trævarer fra Sverige til Europa. Dette rammer også mange andre dele af svensk industri. Situationen er den samme for cellulose- og papirindustrien, og det påvirker også os, eftersom vi er store leverandører af råstoffer til denne type industri, forklarer Rindal. 

Udfordrende for savværkerne
Koncernchefen forklarer videre, at forholdet mellem færdigvarepriser og råstofomkostninger i starten af tredje kvartal var på sit dårligste i rigtig mange år for de svenske savværker.

- Efter dette har der været en vis svækkelse af den svenske krone, og der er indgået aftaler om lavere råstofpriser, som vil få virkning hen imod slutningen af året. Udsigterne er derfor noget lysere, men det er stadig udfordrende for de eksportorienterede dele af Moelven.

Bedre hjemme
På hjemmemarkederne er situationen bedre for Moelven – særligt i Norge. Udfordringerne her er det generelt høje omkostningsniveau og konkurrencen fra udlandet. Koncernens stærkeste side finder man for tiden i projektdivisionen Byggesystemer, som primært leverer i Sverige og Norge. Denne division har succes med sine industrialiserede koncepter, som viser sig at blive et stadig bedre alternativ til traditionelt byggeri på byggepladser, og som har god konkurrenceevne på markeder med høje omkostninger.

Rindal er fortsat optimist og siger, at Moelvenkoncernen finansielt er rustet til at kunne tåle en udfordrende periode, og at koncernen dermed har grundlaget for at kunne gennemføre de nødvendige driftsmæssige tilpasninger. Han tror næppe, at der vil blive tale om store enkelttiltag, men at det bliver summen af mange små ændringer, der denne gang kommer til at gøre forskellen.

Udsigter
Der forventes ingen snarlig øgning i efterspørgslen efter industritræ i Europa. Selv om euroen er blevet noget stærkere mod de skandinaviske valutaer i løbet af kvartalet, ligger kursen fortsat på et niveau, der svækker konkurrenceevnen for koncernens enheder sammenlignet med aktører med omkostningsbase i eurozonen.

For selskaberne i Wood-divisionen forventes aktiviteten i Norge og Sverige at blive opretholdt på et acceptabelt niveau, særligt inden for ROT-segmentet. For den danske del af virksomheden tilpasses kapaciteten til aktivitetsniveauet på markedet. Ordrereserven for Byggesystemer er normal og sikrer forsvarlig aktivitet i de kommende måneder.

Samlet forventer bestyrelsen, at koncernens driftsresultat for 2012 bliver noget bedre end i 2011.

Yderligere oplysninger

Koncernchef Hans Rindal, +47 90696910 
Finansdirektør Morten Sveiverud, +47 90980667 
Ass. finansdirektør Rune F. Andersen, +47 91343260
Direktør for kommunikation og HR Kristin Bjørnstad, +47 90713701
Kommunikationsansvarlig Tom E. Holmlund, +47 91 668 668

Moelven er et Skandinavisk industrikoncern der tilbyder produkter og relaterede tjenester til det Skandinaviske byggemarked. Koncernens selskaber har ca. 3.400 ansatte og en årlig omsætning på omkring NOK 8 mia. Koncernens 52 enheder er organiseret i tre divisioner: Timber, Wood og Byggsystemer. Gruppens formål er at At give mennesker gode rum.
www.moelven.no
www.moelven.se
www.moelven.dk
www.moelven.com

Multimedia

Multimedia