Moelven-chefen er nogenlunde tilfreds

Det samlede driftsresultat for 2012 blev NOK 17 millioner for Moelven. Det er et resultat, som er på niveau med året før og nær et nulresultat. Det gør koncernchef Hans Rindal nogenlunde tilfreds.

Driftsindtægterne endte på NOK 8.122 millioner (2011: 8.060) for hele året. Årsresultatet efter renter og skat blev minus NOK 47 millioner (2011: minus 86).

Vanskeligt i Europa
Det er i primært udfordrende markedsforhold for koncernens savværksdel og betydelige tab knyttet til større projekter i Moelvens elektrovirksomhed, som har givet utilfredsstillende resultater i 2012. Forklaringen på det svage resultat i Moelvens savværksvirksomhed er lav byggeaktivitet i store dele af Europa. Det har bidraget til lave markedspriser. Derudover har en svag euro i andet halvår bidraget til svækket lønsomhed for de eksportorienterede savværker.

Koncernchef Hans Rindal i Moelven Industrier ASA konstaterer, at året startede bedre, end det sluttede, og at det alt i alt blev et resultat nær nul for Moelven – et lille, men positivt driftsresultat og negativt efter renter og skat. Det er særligt moduler, inventar og limtræ, som gør, at divisionen Byggesystemer får et godt resultat på trods af tab i elektrovirksomheden. Kombineret med et positivt driftsresultat for byggevaredivisionen Wood giver det et positivt driftsresultat for koncernen som helhed.

- Den måde, hvorpå vi håndterer lav efterspørgsel internationalt og øget konkurrence herhjemme som følge af den europæiske gældskrise, er jeg ganske tilfreds med. Vi skal dog håndtere dette bedre fremover, men tilpasninger tager tid. Jeg er imidlertid ikke tilfreds med de områder, hvor vi selv ikke har haft styr på tingene. Vi har elektroprojekter, vi ikke klarer at afslutte på ordentlig vis, og enkelte nysatsninger andre steder i koncernen, som det tager for lang tid at se virkningerne af, siger Rindal.

Bedre hjemme
Hovedforskellen for Moelven i 2012 er mellem de virksomheder, der primært sælger på hjemmemarkederne i Norge og Sverige, og de, der primært sælger til eksport. Virksomhederne med flest kunder på hjemmemarkedet klarede sig bedst. Der findes dog undtagelser i begge grupper.

Rindal forklarer, at dele af Moelvens virksomhed går rigtig godt, og han lover, at koncernen vil gøre det bedre på sigt.

- I første kvartal i 2013 får vi et underskud, men så vil en del af det, vi arbejder med – og selv håndterer – til gengæld være på plads. Svingende konjunkturer må vi bare forholde os til. Sidst, vi oplevede noget lignende, var i 2008/09 under den såkaldte finanskrise. Dengang tog vores ansatte ansvar og gennemførte de nødvendige tilpasninger, så de var klar, da efterspørgslen steg igen. Det skal vi også gøre denne gang, siger Rindal.

Ingen gældskrise
Han tror heller ikke, at den europæiske gældskrise bliver en gældskrise for Moelven.

- Nej. Selv med det resultatet, vi havde i 2012, sluttede året med cirka samme balance og egenkapital, som vi startede året med. Vi har en langsigtet finansiering, som er den samme som den, der viste sig at være tilstrækkelig robust under finanskrisen i 2008/09, og der er lagt op til, at den også skal tåle de omstillinger, vi skal igennem nu, forklarer Rindal.

Rindal vil fuldføre de investeringer, der er påbegyndt, men starter ikke på større og nye ting.

- Det vil forbedre vores pengestrøm. Desuden koncentrerer vi os om at få de eksisterende virksomheder til at gå bedre. Kapaciteten inden for en del områder reduceres, og vi reducerer omkostningerne som følge af løbende forbedringsarbejde. Vi skal bruge de udfordrende tider til at blive bedre, siger Rindal.

Yderligere oplysninger

Koncernchef Hans Rindal, +47 90696910 
Finansdirektør Morten Sveiverud, +47 90980667 
Ass. finansdirektør Rune F. Andersen, +47 91343260
Direktør for kommunikation og HR Kristin Bjørnstad, +47 90713701
Kommunikationsansvarlig Tom E. Holmlund, +47 91 668 668

Om os

All selskapets finansielle rapporter finnes her: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven Industrier ASA er et skandinavisk industrikonsern som leverer produkter med tilhørende tjenester til det skandinaviske byggmarkedet. Konsernets virksomheter har ca. 3600 medarbeidere og omsetter årlig for rundt NOK 10 milliarder. Konsernets 52 enheter er organisert i tre divisjoner: Timber, Wood og Byggsystemer. Konsernets formål er å gi folk gode rom. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.comwww.facebook.com/moelven

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links