Moelven øgede med 151 millioner

I 2010 tjente Moelven NOK 242 millioner på driften. Det er en resultatfremgang på NOK 151 millioner sammenlignet med året før.

Moelvens driftsindtægter for 2010 landede på NOK 7.185 millioner, hvilket repræsenterer en omsætningsøgning på NOK 937 millioner. Koncernens driftsindtægter og driftsresultat for fjerde kvartal blev henholdsvis NOK 1.885 millioner (1499) og NOK minus 36 millioner (62).

For året som helhed har alle tre divisioner et bedre resultat end i 2009, mens det i fjerde kvartal kun er byggesystemdivisionen, der har bevaret denne resultatfremgang.

Store variationer
Koncernchef Hans Rindal i Moelven Industrier ASA beskriver året som helhed som et år, hvor der resultatmæssigt har været store variationer fra kvartal til kvartal.

- På trods af den svage afslutning på året blev det akkumulerede driftsresultat væsentligt bedre end året før, og det må siges at være tilfredsstillende i betragtning af markedsforholdene. Et godt år for Moelven, men med en omsætning på over syv milliarder bør det også være sådan, siger Rindal.

Giver de ansatte æren
Rindal giver først og fremmest koncernens over 3.000 ansattes gode indsats for at tilpasse sig realiteterne efter finanskrisen den største del af æren for, at resultatet blev, som det blev.

- 2010 er det første år med mere normale markedsforhold efter finanskrisen i 2008/09, og dette kombineret med de omkostningsreducerende tiltag, som blev gennemført i forbindelse med krisen, er hovedårsagerne til resultatfremgangen. Vi har hverken haft specielt meget markedsmæssig modgang eller medgang i år. Dette har vi stort set klaret selv. Vi taler måske om et normalår, sådan som Moelven er sammensat i dag, siger Rindal.

Har lært noget
Han erkender, at de seneste års op- og nedture har lært ham en hel del.

- Det første og vigtigste, jeg har lært, er, at vi ved meget lidt om, hvad der vil ske længere end 6 måneder ude i fremtiden. Det betyder, at vi må tage højde for hurtige ændringer og være i stand til at tilpasse det, vi selv har kontrol over. Vi ved, at det er spild af energi at fokusere på negative eksterne forhold, siger Rindal.

Lokale løsninger på lokale udfordringer
Det andet, han har lært, er, at det er nemmere at foretage sådanne hurtige tilpasninger i en stor organisation, hvis den opdeles i mindre enheder med stor selvstændighed, hvor mange tager deres del af ansvaret og har myndighed til at gennemføre de nødvendige ændringer.

- Så er det nemmere at finde motivationen, og der bliver tale om lokale løsninger på lokale udfordringer, hvilket ofte er både fornuftigst og bedst, forklarer han.

Fremtidsudsigter
Bestyrelsen forventer en fortsat positiv udvikling for Byggesystemdivisionen, men koncernresultatet i starten af 2011 vil være utilfredsstillende som følge af lave marginer i divisionerne Timber og Wood.  Reducerede råstofomkostninger med virkning hen mod slutningen af første kvartal vil bidrage til bedre marginer i begge divisioner.

For byggevaredivisionen Wood forventes den normale sæsonmæssige forbedring i byggeaktiviteten også at bidrage til bedre resultater fra andet kvartal. Det forventes, at det vil tage længere tid, inden forbedrede markedsforhold for industritræ i Europa bidrager til resultatforbedringer i industrivaredivisionen Timber.

Samlet set forventer bestyrelsen, at koncernens resultat for 2011 bliver noget lavere end året før.

Yderligere oplysninger:

Koncernchef Hans Rindal, mobil +47 90 69 69 10 
Økonomi- og finansdirektør Morten Sveiverud, mobil +47 90 98 06 67 
Kommunikationsrådgiver Tom E. Holmlund, mobil +47 91 668 668
Kommunikations- og personaledirektør Kristin Vitsø Bjørnstad, mobil 90713701


www.moelven.dk
www.gode-rum.dk
http://www.youtube.com/user/godarum
http://www.facebook.com/godarum

Om os

All selskapets finansielle rapporter finnes her: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven Industrier ASA er et skandinavisk industrikonsern som leverer produkter med tilhørende tjenester til det skandinaviske byggmarkedet. Konsernets virksomheter har ca. 3600 medarbeidere og omsetter årlig for rundt NOK 10 milliarder. Konsernets 52 enheter er organisert i tre divisjoner: Timber, Wood og Byggsystemer. Konsernets formål er å gi folk gode rom. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.comwww.facebook.com/moelven

Abonner